Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Sinh 12


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1. Tác nhân có thể gây kích thích và ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua mô sống là

A. consixin.

B. tia tử ngoại.

C. 5-brôm uraxin.

D. các loại tia phóng xạ.   

Câu 2. Hướng tạo thể đa bội được chú trọng nhiều với đối tượng

A. cây trồng thu hoạch chủ yếu về thân và hạt.

B. cây trồng thu hoạch chủ yếu về thân, lá, củ.

C. cây trồng thu hoạch chủ yếu về hoa và hat.

D. động vật bậc thấp và thực vật.

Câu 3. Trong việc gây đột biến nhân tạo ở cây trồng người ta thường chiếu xạ với một cường độ, liều lượng thích hợp lên các cơ quan

A. rễ con, chồi non và bầu nhụy

B. hạt khô, hạt nẫy mầm và điểm sinh trưởng của thân, cành

C. rễ non, bầu nhụy, điểm sinh trưởng và hạt khô

D. hạt khô, hạt đang nẫy mầm, điểm sinh trưởng, hạt phấn và bầu nhụy

Câu 4. Phương pháp chủ yếu để tạo ra các chủng vi sinh vật có năng suất cao về một sản phẩm nào đó là

A. cho giao phối cận huyết để tạo ra các dòng thuần chủng rồi chọn dòng tốt

B. gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân lí hoá kết hợp với chọn lọc

C. lai xa giữa 2 chủng khác nhau để tạo ra chủng mới có ưu thế lai

D. lai khác loài kết hợp đa bội hoá tạo ra thế song nhị bội

Câu 5. Biến dị thường được ứng dụng để tạo ra các giống cây ăn quả không hạt là

A. Đột biến thể đa bội

B. Đột biến gen

C. Đột biến thể lệch bội

D. Biến dị tổ hợp

Câu 6. Cơ chế tác dụng của tia tử ngoại trong gây đột biến nhân tạo là

A. xuyên sâu qua mô sống gây đột biến gen và đột đột biến NST

B. ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua mô sống

C. kích thích và ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua mô sống

D. kích thích nhưng không gây ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua mô sống

Câu 7. Chất 5-BU gây đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX của một gen thông qua số lần nhân đôi ADN ít nhất là

A. 3 lần                                   B. 2 lần

C. 1 lần                                   D. 4 lần

Câu 8. Cơ chế gây đột biến của conxixin là

A. kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc

B. ion hoá các nguyên tử trong tế bào

C. gây rối loạn sự phân li nhiễm sắc thể

D. kích thích các nguyên tử trong tế bào

Câu 9. Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5-BU) trên ADN làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do:

A. 5-BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống G

B. 5-BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống G

C. 5-BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X

D. 5-BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống X

Câu 10. Hóa chất thường dùng để gây đột biến qua kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc là

A. Conxisin                   B. 5-brôm uraxin

C. Etylen                       D.  Acridin.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

D

2

B

3

A

4

B

5

A

6

D

7

A

8

A

9

C

10

A

Câu 1

→ Khi chiếu các tia phóng xạ vào tế bào sống sẽ gây kích thích và ion hóa các nguyên tử,các phân tử AND và ARN chịu tác động trực tiếp của tia phóng xạ hoặc gián tiếp qua các phân tử nước.tia phóng xạ cũng có thể gây đột biến NST

Chọn D

Câu 2

→ Các thể đa bội thường có các cơ quan sinh dưỡng to,phát triển mạnh hơn so với thể lưỡng bội thông thường→ tạo thể đa bội thường được dùng trong sản xuất các loại cây thu hoạch cơ quan sinh dưỡng như thân,lá,củ

Chọn B

Câu 3

→ Người ta thường chiếu xạ lên rễ con,chồi non,bầu nhụy,….các cơ quan sinh trưởng còn non.còn để tác động lên hạt khô,hạtđang nảy mầm,….người ta thường sử dụng các dung dịch,tác nhân hóa học

Chọn A

Câu 4

→ Đối với vi sinh vật,phương pháp gây đột biến nhân tạo là phương pháp phổ biến và có hiệu quả nhất và có thể biểu hiện ngay ra thành kiểu hình,dễ chọn lọc.và vi sinh vật cũng chưa có hệ thần kih phát triển,ít bị mẫn cảm với tác nhân đột biến

Chọn B

Câu 4

→ Các thể đột biến đa bội lẻ thường bất thụ.không có khả năng sinh sản do các NST không tiếp hợp được trong giai đọan đầu của giảm phân → thường được sử dụng trong chọn giống,sản xuất các loại cây ăn quả không hạt nhu dưa hấu không hạt,nho không hạt,………

Chọn A

Câu 6

→ Tia tử ngoại không thể tác dụng vào sâu bên trong thành tế bào,không thể gây ion hóa các nguyên tử trong tế bào

Chọn D

Câu 7

→ Hóa chất 5-BU gây nên đột biến gen thay đổi một cặp nu.làm biến đổi A-T thành G-X theo sơ đồ A-T → A-5BU→G-5BU→G-X

→ Trải qua ít nhất ba lân nhân đôi mới xuất hiện gen đột biến

Chọn A

Câu 8

→ Conxisin tác động vào quá trình phân bào,cản trở hình thành thoi vô sắc,gây đột biến đa bội hóa,khiến NST nhân đôi nhưng không phân li

Chọn A

Câu 9

→ 5-BU vừa có khả năng tạo liên kết hidro với A,vừa có khả năng tạo liên kết với G→khi có 5-BU trong tế bào đang ở giai đoạn nhân đôi,thường dẫn đến đột biến gen thay thế một cặp nu,làm biến đổi A-T thành G-X

Do 5-BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X 

Chọn C

Câu 10

→ Conxisin tác động vào quá trình phân bào,cản trở hình thành thoi vô sắc,gây đột biến đa bội hóa,khiến NST nhân đôi nhưng không phân li

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.