Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Sinh 12


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Sinh 12

Đề bài

Câu 1. Nội dung nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng ?

A. Lai 2 dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao

B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao

C. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai cao

D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không đồng nhất về kiểu hình

Câu 2. Sự đa dạng về kiểu gen, phong phú về kiểu hình của giống vật nuôi, cây trồng có từ

A. Nguồn biến dị tổ hợp

B. Gây đột biến nhân tạo

C. Dung hợp tế bào trần

D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị

Câu 3. Mục đích của phép lai thuận nghịch là nhằm:

A. Tạo ưu thế lai

B. Kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội

C. Xác định vị trí của gen ở đâu trong tế bào

D. Tạo dòng thuần chủng

Câu 4. Giới hạn năng suất của một giống cây trồng do yếu tố nào qui định?

A. Nước                    B. Kĩ thuật canh tác

C. Đất, phân              D. Giống

Câu 5. Việc sử dụng nguồn gen của cây hoang dại đem lại lợi ích cho việc tạo giống mới là:

A. Tạo giống có hàm lượng protein cao

B. Tạo giống có năng suất cao

C. Tạo các giống có tính chống chịu cao

D. Tạo được các giống ngắn ngày

Câu 6. Trong chọn giống, muốn phát hiện các gen lặn đột biến xấu để loại bỏ chúng ra khỏi quần thể các nhà chọn giống đã sử dụng chủ yếu phương pháp nào?

A. Lai phân tích              B. Lai khác thứ

C. Lai gần                       D. Lai kinh tế

Câu 7. Trong các phương pháp tạo giống mới, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là:

A. Dùng công nghệ gen

B. Tạo giống từ nguồn biến dị tổ hợp

C. Dùng công nghệ tế bào

D. Tạo giống bằng gây đột biến

Câu 8. Theo lí thuyết, đời F1 trong phép lai nào sau đây có ưu thế lai cao nhất?

A. AABB x DDEE

B. AABB x aaBB

C. AAbb x aaBB

D. AABB x AAbb

Câu 9. Phương pháp lai nào sau đây có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng lai hữu tính không thể thực hiện được?

A. Lai tế bào sinh dưỡng

B. Lai khác dòng

C. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ

D. Giao phối cận huyết

Câu 10. Khi nói về thoái hóa giống, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp là nguyên nhân gây ra thoái hóa giống.

B. Khi giống bị thoái hóa thì sức chống chịu, khả năng sinh sản của giống kém hơn so với thế hệ bố mẹ.

C. Ở các dòng thuần chủng, khi giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn cũng gây ra thoái hóa giống.

D. Sự giao phối ngẫu nhiên ở các giống có kiểu gen dị hợp cũng gây ra thoái hóa giống.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

C

2

A

3

C

4

D

5

C

6

A

7

B

8

C

9

A

10

C

Câu 1

Không phải tổ hợp lai nào cũng tạo được ưu thế lai,chỉ có một số tổ hợp lai nhất định mới tạo được ưu thế lai

chọn C

Câu 2

Đột biến và biến dị tổ hợp là nguyên liệu cung cấp cho chọn giống và cây trồng tạo nên sự đa dạng trong cây trồng và vật nuôi , tuy nhiên đột biến xảy ra với tần số rất thấp →

Biến dị tổ hợp thương xuất hiện trong quá tình giao phối hữu tính

chọn A

Câu 3

Lai thuận nghịch là phép lai thay đổi vị trí của bố mẹ (khi thì dùng dạng này làm bố, khi lại dùng dạng đó làm mẹ) để xác định vị trí của gen quy định tính trạng trong tế bào

+ Lai thuận giống lai nghịch → gen nằm trên NST thường

+ Lai thuận khác lai nghịch, phân li tính trạng không xuất hiện đều ở hai giới → gen nằm trên NST giới tính

+ Lai thuận khác lai nghịch , đời con có kiểu hình giống cơ thể mẹ → gen ngoài nhân ( ty thể , lạp thể , plasmid)

chọn C

Câu 4

Giới hạn năng suất do KG quy định,không bị ảnh hưởng bởi môi trường ngoài

chọn D

Câu 5

Cây hoang dại sống ngoài tự nhiên,có sức chống chịu cao hơn các giống đã được thuần hóa

→ Người ta thường sủa dụng các giống tốt lai tạo với giống haong dại để tăng khả năng chống chịu của giống mới được tạo ra

chọn C

Câu 6

Lai phân tích nhằm kiểm tra KG của cá thể có KH trội đem lai → phát hiện được alen lặn gây hại không được biểu hiện thành KH

Chọn A

Câu 7

Phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để tạo giống mới là tạo giống từ nguồn biến dị tổ hợp vì chi phí thấp,ít gây hại cho con lai,dễ thực hiện nhất trong hoàn cảnh hiện tại

Chọn B

Câu 8

ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thể dị hợp

chọn C

Câu 9

Lai tế bào sinh dưỡng(dung hợp tế bào trần) có thể tái tổ hợp vật chất di truyền của các loài khác xa nhau trên bậc thang phân loại mà lai hữu tính không thực hiện đuợc

chọn A

Câu 10 

Thoái hóa giống là hiện tượng con cái sinh ra kém xa thế hệ trước,do các gen lặn được biểu hiện thành kiểu hình,nguyên nhân chủ yếu là do biến dị tổ hợp

→ ở các dòng thuần chủng,khi giao phối gần hoặc tự thụ,thế hệ sau có KG giống hệt thê hệ trước → không xảy ra thoái hóa giống

chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.