Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần sinh thái học - Sinh 12


Đề bài

Câu 1: Diễn thế sinh thái là quá trình

A. biến đổi tuần tự từ quần xã này đến quần xã khác

B. thay thế liên tục từ quần xã này đến quần xã khác

C. phát triển của quần xã sinh vật

D. biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường

Câu 2: Có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái?

1. Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

2. Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

3. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.

4. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

A. 1.                               B. 2.                               C. 3.                       D. 4.

Câu 3: Quá trình DTST tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? 1542

A. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây gỗ nhỏ và cây bụi → trảng cỏ

B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → cây gỗ nhỏ và cây bụi → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → trảng cỏ

C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây gỗ nhỏ và cây bụi → cây bụi và cỏ chiếm ưu  thế → trảng cỏ

D. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → rừng thưa cây gỗ nhỏ → cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → cây gỗ nhỏ và cây bụi → trảng cỏ

Câu 4: Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau sau là diễn thế

A. nguyên sinh.         B. thứ sinh.     C. liên tục.         D. phân huỷ.

Câu 5: Quá trình hình thành một ao cá tự nhiên từ một hố bom là diễn thế   

A. nguyên sinh.         B. thứ sinh.    C. liên tục.          D. phân huỷ.

Câu 6: Trong DTST, vai trò quan trọng hàng đầu thường thuộc về nhóm loài:  

A. sinh vật phân huỷ                                       B. sinh vật tiên phong              

C. sinh vật ưu thế                                           D. sinh vật sản xuất

Câu 7: Quần thể bò rừng phát triển quá mạnh, ăn và phá nhiều cây cỏ làm cây rừng tàn lụi. Nhân tố gây diễn thế này thuộc loại:

A. nguyên nhân bên ngoài                              B. nguyên nhân hỗn hợp 

C. tác động dây chuyền                                  D. nguyên nhân bên trong

Câu 8. Ý nghĩa của việc nghiên cứ diễn thế sinh thái là

A. kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người

B. chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khái thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người

C. hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai

D. chủ động điều khiển diễn thế sinh thái theo ý muốn của con người

Câu 9: Quần xã sinh vật tương đối ổn định được hình thành sau diễn thế gọi là

A. quần xã trung gian                         B. quần xã khởi đầu

C. quần xã đỉnh cực                           D. quần xã thứ sinh

Câu 10: Rừng nhiệt đới bị chặt trắng, sau 1 thời gian những loại cây nào sẽ nhanh chong phát triển?

A. cây gỗ ưa sáng                              B. cây thân cỏ ưa sáng

C. cây bụi chịu bóng                          D. cây gỗ ưa bóng

Câu 11: Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm:

(1) Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.

(2) Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

(3) Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.

(4) Kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Phương án đúng là:

A. (2), (3) và (4)                                 B. (1), (2) và (4)

C. (1), (3) và (4)                                 D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 12: Những quá trình nào sau đât sẽ dẫn tới diễn thế sinh thái?

(1) Khai thác các cây gỗ, săn bắt các động vật ở rừng.

(2) Trồng cây rừng lên đồi trọc, thả cá vào ao, hồ, đầm lầy.

(3) Đánh bắt cá ở ao.

(4) Lũ lụt kéo dài làm cho hầu hết các quần thể bị tiêu diệt.

Phương án đúng là

A. (1), (2) và (3)         B. (1), (3) và (4)          C. (1), (2) và (4)          D. (2), (3) và (4)

Câu 13: Ứng dụng quan trọng thấy của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái là

A. chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác tài nguyên

B. hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật

C. dự đoán được các quần xã sẽ tồn tại trước đó

D. dự đoán được quần xã sẽ thay thế trong tương lai

Câu 14: Cho các đặc điểm sau:
+ Diễn ra ở môi trường không có quần xã nào đang tồn tại.
+ Gồm 3 giai đoạn: giai đoạn khởi đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối.
+ Có thể dẫn đến hình thành quần xã suy thoái.
+ Song song với sự biến đổi của quần xã là quá trình biến đổi về điều kiện tự nhiên.
Các đặc điểm trên nói về quá trình nào?

A. Diễn thế sinh thái                           B. Diễn thế nguyên sinh

C. Diễn thế thứ sinh                           D. Không xác định được

Câu 15: Sau khi thu hoạch một ao nuôi cá người ta vệ sinh ao để chuẩn bị cho đợt nuôi cá tiếp theo. Sau khi bổ sung nước vào ao, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Diễn thế thứ sinh                           B. Diễn thế nguyên sinh

C. Biến động số lượng cá thể              D. Biến động thành phần cá thể

Lời giải chi tiết

1 2 3 4 5
D C A B A
6 7 8 9 10
D D B C B
11 12 13 14 15
B C A C B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.