Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần sinh thái học - Sinh 12


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần sinh thái học - Sinh 12

Đề bài

Câu 1: Quần xã là

A. một tập hợp các sinh vật cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định. 

B. một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khoảng không gian và thời gian xác định, gắn bó với nhau như một thể thống nhất có cấu trúc tương đối ổn định.

C. một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khu vực, vào một thời điểm nhất định.

D. một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định.

Câu 2: Các loài trong quần xã có mối quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ hỗ trợ.                                        B. Quan hệ đối kháng.

C. Quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng.                D. Không có quan hệ gì.

Câu 3: Hiện tượng khống chế sinh học biểu hiện:

A. sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các loài      

B. sự cạnh tranh khác loài trong quần xã

C. sự cân bằng trong phát triển của quần xã         

D. sự cạn kiệt nguồn sống của môi trường

Câu 4: Quan hệ đối địch trong quần xã biểu hiện ở:  

A. kí sinh, ăn loài khác, ức chế - cảm nhiễm

B. cộng sinh, hội sinh và hợp tác  

C. cạnh tranh con cái vào mùa sinh sản

D. quần tụ thành bầy hay hiệu quả nhóm

Câu 5: Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể

A. cá rô phi và cá chép.       

B. chim sâu và sâu đo.

C. ếch đồng và chim sẻ.     

D. tôm và tép.

Câu 6: Trong các đặc trưng sau đây, đặc trưng nào là đặc trưng của quần xã sinh vật?  

A. Nhóm tuổi.                           

B. Sự phân bố của các loài trong không gian.   

C. Tỉ lệ giới tính.                        

D. Số lượng cá thể cùng loài trên một đơn vị diện tích hay thể tích. 

Câu 7: Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần của cây họ Đậu là biểu hiện của mối quan hệ  

A. cộng sinh                B. hội sinh           

C. hợp tác                   D. kí sinh - vật chủ

Câu 8: Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là   

A. ức chế cảm nhiễm.        B. cạnh tranh.

C. vật ăn thịt - con mồi.     D. ký sinh.

Câu 9: Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là mối quan hệ đối kháng?

A. Chim sáo và Trâu rừng.

B. Chim sâu và sâu ăn lá   

C. Lợn và giun đũa trong ruột lợn. 

D. Lúa và cỏ dại.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật?

A. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn không thể chung sống trong cùng một sinh cảnh.

B. Quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hóa.

C. Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh là sự biến tướng của mối quan hệ con mồi – vật ăn thịt.

D. Trong tiến hóa, các loài gần nhau về nguồn gốc thường hướng đến sự phân li về ổ sinh thái của mình.

Câu 11: Nấm và vi khuẩn lam trong địa y có mối quan hệ   

A. cộng sinh.           B. hội sinh.         

C. cạnh tranh.         D. ký sinh.

Câu 12: Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia?  

A. Một số loài tảo biển nở hoa và các loài tôm, cá sống trong cùng một môi trường  

B. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng  

C. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng  

D. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây về sự phân tầng của các loài sinh vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới là đúng? 

A. Các loài thực vật hạt kín không phân bố theo tầng còn các loài khác phân bố theo tầng. 

B. Sự phân tầng của thực vật và động vật không phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái. 

C. Sự phân tầng của các loài thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật. 

D. Các loài thực vật phân bố theo tầng còn các loài động vật không phân bố theo tầng.

Câu 14: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?

A. Rừng mưa nhiệt đới       B. Savan

C. Hoang mạc                   D. Thảo nguyên

Câu 15: Cho các ví dụ: 

(1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường.

(2) Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

(3) Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

(4) Nấm, vi khuẩn lam cộng sinh trong địa y. 

Những ví dụ thể hiện mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật là:  

A. (2) và (3)                B. (1) và (4)     

C. (3) và (4)                D. (1) và (2)

Câu 16: Mối quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại thuộc về 

A. quan hệ cạnh tranh.   B. quan hệ kí sinh.

C. quan hệ cộng sinh.     D. quan hệ hội sinh.

Câu 17: Mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây? 

A. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại. 

B. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi. 

C. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi. 

D. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài.

Câu 18: Khi nói về mối quan hệ ăn thịt – con mồi, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Con mồi thường có số lượng cá thể nhiều hơn số lượng vật ăn thịt. 

B. Sự biến động số lượng con mồi và số lượng vật ăn thịt có liên quan chặt chẽ với nhau. 

C. Trong quá trình tiến hóa, vật ăn thịt hình thành đặc điểm thích nghi nhanh hơn con mồi. 

D. Vật ăn thịt thường có kích thước cơ thể lớn hơn kích thước con mồi.

Câu 19: Quan hệ giữa các loài sinh vật nào sau đây thuộc quan hệ cạnh tranh? 

A. Lúa và cỏ dại trong ruộng lúa.

B. Cây tầm gửi và cây thân gỗ 

C. Trùng roi và mối

D. Chim sáo và trâu rừng

Câu 20: Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây thuộc về quan hệ cộng sinh? 

A. Tầm gửi và cây thân gỗ 

B. Nấm và vi khuẩn lam tạo thành địa y 

C. Cỏ dại và lúa

D. Giun đũa và lợn

Lời giải chi tiết

1 2 3 4 5
B C B A B
6 7 8 9 10
B A B A A
11 12 13 14 15
A D C A C
16 17 18 19 20
D D C A B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD