Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. (6 điểm). Để xây dựng một chính quyền tự chủ, họ Khúc đã làm những việc gì? Những việc làm trên của Khúc Hạo có ý nghĩa gì?

Câu 2. (4 điểm) Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 71.

Cách giải:

- Khúc Hạo đã làm được nhiều việc lớn:

+ Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

+ Xem xét và định lại mức thuế.

+ Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

+ Lập lại sổ hộ khẩu.

- Những việc làm của Khúc Hạo nhằm xoá bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.

=> Cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình, chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Đó là bước mở đầu của giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 72, 73.

Cách giải:

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ:

- Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).

- Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

- Quân Nam Hán tại Tống Bình thất bại, viện binh của chúng cũng bị đánh tan tác.

- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài