Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?

Bình chọn:
4.3 trên 126 phiếu

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?

Trả lời:

**Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương

- Tháng 5/545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược nước ta theo 2 đường thuỷ và bộ.

- Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế buộc phải rút quân về Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

- Năm 548, Lý Nam Đế mất .

**Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương

- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân Lương.

- Năm 550 nghĩa quân phản công , đánh tan quân Lương -> Cuộc kháng chiến  kết thúc thắng lợi .

 **Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi:

- Do sự lãnh đạo tài bà của Triệu Quang Phục.

- Được nhân dân ủng hộ nhiệt tình.

- Quân Lương bị dồn vào thế bị động, chán nản. 

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan