CHƯƠNG I. TRÁI ĐẤT

Bình chọn:
4.4 trên 96 phiếu
Bài 3 trang 27 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 27 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng dưới đây, em hãy cho biết cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm - dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết
Dựa vào hình 24 SGK, cho biết vì sao đường biểu hiện trục Trái Đất (BN). và đường phân chia sáng tối (ST) không “trùng nhau”? Dựa vào hình 24 SGK, cho biết vì sao đường biểu hiện trục Trái Đất (BN). và đường phân chia sáng tối (ST) không “trùng nhau”?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 28 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Dựa vào hình 24, cho biết: Vào ngày 22/6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì? Vào ngày 2/12 (đông chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Dựa vào hình 24, cho biết: Vào ngày 22/6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì? Vào ngày 2/12 (đông chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 28 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Sự khác nhau của độ dài ngày, đêm tại các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A', B’ ở nửa cầu Nam vào các ngày 22-6 và 22-12. Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Sự khác nhau của độ dài ngày, đêm tại các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A', B’ ở nửa cầu Nam vào các ngày 22-6 và 22-12.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Vào các ngày 22-6 và ngày 22-12, độ dài ngày, đêm của các điểm D và D' ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam của hai nửa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66°33’ Bắc và Nam là những đường gì? Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Vào các ngày 22-6 và ngày 22-12, độ dài ngày, đêm của các điểm D và D' ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam của hai nửa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66°33’ Bắc và Nam là những đường gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 29 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 30 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 30 SGK Địa lí 6

Dựa vào hình 24 SGK, hãy phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22-6 và 22-12.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 30 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 30 SGK Địa lí 6

Từ sự phân tích trên, hãy rút ra kết luận về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 30 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 30 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng sau đây, hãy giải thích tại sao số ngày có ngày dài 24 giờ lại tăng từ vòng cực đến cực?

Xem chi tiết
Dựa vào hình 26 SGK và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất. Dựa vào hình 26 SGK và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
 Dựa vào hình 27 SGK, hãy nêu sổ lượng các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào? Dựa vào hình 27 SGK, hãy nêu sổ lượng các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng. Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 33 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 33 SGK Địa lí 6

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 33 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 33 SGK Địa lí 6

Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 33 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 33 SGK Địa lí 6

Hãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất và điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ (dùng compa vẽ hai vòng tròn đồng tâm: vòng đầu có bán kính 2 cm, tượng trưng cho lõi Trái Đất; vòng sau có bán kính 4 cm, tượng trưng cho cả lớp trung gian và lớp vỏ Trái Đất. Lớp vỏ Trái Đất rất mỏng nên chỉ cần tô đậm vành ngoài của vòng tròn có bán kính 4 cm).

Xem chi tiết
Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 6

Hãy quan sát hình 28 và cho biết: Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc. Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 34, 35 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 34, 35 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng ở trang 34 SGK, cho biết: Trên Trái Đất có những lục địa nào? Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào? Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 6

Hãy quan sát hình 29 và cho biết: Rìa lục địa gồm những bộ phận nào? Nêu độ sâu của từng bộ phận

Xem chi tiết
Bài 4 trang 35 SGK Địa lí 6 Bài 4 trang 35 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng ở trang 35, cho biết: Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt của các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm? Tên của bốn đại dương trên thế giới. Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài