Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất - Địa lí 6

Bình chọn:
4.2 trên 463 phiếu
Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời

Trái Đất là một trong tám hành tinh chuyển động xung quanh một ngôi sao lớn, tự phát ra ánh sáng, đó là Mặt Trời.

Xem chi tiết

Hình dạng kích thước của trái đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến

Đường Xích đạo là vĩ tuyến lớn nhất trên quả Địa Cầu. Nó chia quả địa cầu ra nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam.h cầu và kích thước rất lớn

Xem chi tiết

Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 7 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 7 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình 3.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài 1 trang 8 sgk địa lý 6

Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 100, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? Nếu cứ cách 100 ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 SGK Địa lí 6

Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.

Xem lời giải