Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Bình chọn:
4.1 trên 299 phiếu
Quan sát hình 19 SGK và cho biết: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là bao nhiêu giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 21 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Sự vận động của Trái Đất quanh trục

Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tưởng nối liền hai cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo.

Xem chi tiết

Dựa trên bản đồ hình 20 SGK cho biết: Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Do Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục còn làm cho các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng.

Xem chi tiết

Tại sao hàng ngày, chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 23 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Dựa vào hình 22, cho biết ở Bắc bán cầu, các vật chuyển động theo hướng từ P đến N và từ O đến S bị lệch về phía bên phải hay bên trái?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 23 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 24 SGK Địa lí 6

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì về mặt sinh hoạt và đời sống?

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SGK Địa lí 6

Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ờ khắp mọi nơi trên Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 SGK Địa lí 6

Với quả Địa cầu và ngọn đèn trong phòng tối, em hãy chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất.

Xem lời giải