Bình chọn:
4.3 trên 261 phiếu
Quan sát hình 50 SGK, cho biết: Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào? Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào? Quan sát hình 50 SGK, cho biết: Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào? Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Quan sát hình 51 SGK, cho biết: Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì? Quan sát hình 51 SGK, cho biết: Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 59 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học, giải thích: Vì sao Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo? Vì sao gió Tây ôn đối lại thổi từ khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam? Dựa vào kiến thức đã học, giải thích: Vì sao Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo? Vì sao gió Tây ôn đối lại thổi từ khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 59 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 60 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 60 SGK Địa lí 6

Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 60 SGK Địa lí 6

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 60 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 60 SGK Địa lí 6

Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 60 SGK Địa lí 6 Bài 4 trang 60 SGK Địa lí 6

Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Xem chi tiết