Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất - Địa lí 6

Bình chọn:
4.2 trên 328 phiếu
Câu hỏi 1, 2, 3 trang 58, 59 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất.

Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.

Xem chi tiết

Quan sát hình 51 SGK, cho biết: Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 59 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Dựa vào kiến thức đã học, giải thích: Vì sao Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo? Vì sao gió Tây ôn đối lại thổi từ khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 59 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Gió và hoàn lưu khí quyển

Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp.

Xem chi tiết

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 SGK Địa lý 6

Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SGK Địa lí 6

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 SGK Địa lí 6

Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 SGK Địa lí 6

Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Xem lời giải