Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Bình chọn:
4.1 trên 421 phiếu
Câu hỏi 1, 2, 3 trang 61, 62 SGK Địa lý 6 Câu hỏi 1, 2, 3 trang 61, 62 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết: Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết: Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54), hãy: Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm. Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới. Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54), hãy: Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm. Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Địa lý 6 Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Địa lý 6

Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 64 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 64 SGK Địa lí 6

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 64 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 64 SGK Địa lí 6

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 64 SGK Địa lí 6 Bài 4 trang 64 SGK Địa lí 6

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Xem chi tiếtHỏi bài