Bài 17: Lớp vỏ khí - Địa lí 6

Bình chọn:
4.3 trên 337 phiếu
Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết: Các thành phần của không khí. Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết: Các thành phần của không khí. Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Quan sát hình 46, cho biết: Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì? Quan sát hình 46, cho biết: Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì? Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Câu hỏi trang 53, 54 SGK Địa lý 6 Câu hỏi trang 53, 54 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại.  - Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại. Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại. - Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Bài tập 1, 2, 3 trang 54 SGK Địa lý 6 Bài tập 1, 2, 3 trang 54 SGK Địa lý 6

Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 54 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 54 SGK Địa lí 6

Dựa vào đâu có sự phân chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 54 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 54 SGK Địa lí 6

Khi nào khối khí bị biến tính?

Xem chi tiếtHỏi bài