Bài 17: Lớp vỏ khí - Địa lí 6

Bình chọn:
4.3 trên 338 phiếu
Thành phần của không khí

Lớp vỏ khí hay khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất

Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết: Các thành phần của không khí. Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Quan sát hình 46, cho biết: Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển)

Lớp vỏ khí được chia thành: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.

Xem chi tiết

Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Câu hỏi trang 53, 54 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Các khối khí

Các khối khí luôn luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Di chuyển đến đâu lại chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi đó làm tính chất ban đầu bị thay đổi (biến tính)

Xem chi tiết

Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại. - Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài tập 1, 2, 3 trang 54 SGK Địa lý 6

Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SGK Địa lí 6

Dựa vào đâu có sự phân chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SGK Địa lí 6

Khi nào khối khí bị biến tính?

Xem lời giải