Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

Bình chọn:
4.5 trên 197 phiếu
Quan sát hình 34, hãy cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối (1), (2) của núi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Núi và độ cao của núi

Núi là loại địa hình nổi lên rất cao trên mặt đất, thường có độ cao trên 500m so với mực nước biển. Núi gồm có ba bộ phận: đỉnh núi, sườn núi và chân núi.

Xem chi tiết

Quan sát hình 35, cho biết: Các đỉnh núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Núi già và núi trẻ

Dựa vào thời gian hình thành người ta chia ra núi già và núi trẻ

Xem chi tiết

Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em nhìn thấy trong hang động.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Địa lý 6

Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 SGK Địa lí 6

Hãy trình bày sự phân loại núi theo độ cao.

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Địa lí 6

Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 SGK Địa lí 6

Địa hình núi đá vôi có những đặc điểm gì?

Xem lời giải