Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ

Bình chọn:
4 trên 289 phiếu
Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy

Bề mặt Trái Đất là mặt cong, còn bản đồ là mặt phẳng. Vì vậy muốn vẽ được bản đồ người ta phải chiếu các điểm trên mặt cong của Trái Đất hoặc dựa vào các phương pháp toán học để vẽ chúng lên mặt phẳng của giấy.

Xem chi tiết

Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Trước đây muốn vẽ bản đồ về một vùng đất nào, người ta thường phải đến tận nơi đo đạc, tính toán ghi chép đặc điểm các đối tượng để có đầy đủ thông tin về vùng đất đó.

Xem chi tiết

Quan sát bản đồ hình 5 cho biết bản đồ này khác bản đồ hình 4 ở chỗ nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Vì sao diện tích đảo Gron-len trên bản đồ lại to gần bằng diện tích lục địa Nam Mĩ ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy nhận xét sự khác nhau về hình dạng các đường kính, vĩ tuyến ở các bản đồ hình 5, 6, 7.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 SGK Địa lí 6

Bản đồ là gì? Bản đồ có vai trò như thế nào trong việc giảng dạy và học tập Địa lí ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 sgk địa lý 6

Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là những đường thẳng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SGK Địa lí 6

Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì?

Xem lời giải