Bình chọn:
4.4 trên 154 phiếu
Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy? Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 81 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau? Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 81 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết. Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 82 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
 Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật. Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Tại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong? Tại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 82 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 82 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 82 SGK Địa lí 6

Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 82 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 82 SGK Địa lí 6

Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 82 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 82 SGK Địa lí 6

Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Xem chi tiết