Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Bình chọn:
4.5 trên 163 phiếu
Lớp vỏ sinh vật

Các sinh vật sống trên bề mặt Trái Đất tạo thành lớp vỏ sinh vật

Xem chi tiết

Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 81 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 81 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật

Các sinh vật sống trên bề mặt Trái Đất tạo thành lớp vỏ sinh vật. Sinh vật có mặt cả trong các lớp đất đá, khí quyển và thủy quyển

Xem chi tiết

Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 82 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 82 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Tại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 82 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài tập 1, 2, 3 trang 82 SGK Địa lý 6

Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Địa lí 6

Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Địa lí 6

Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Xem lời giải

Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên Trái Đất

Con người có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đén sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Xem chi tiết