Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
 • Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 6

  Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 6

  Hãy quan sát hình 28 và cho biết: Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc. Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

 • Bài 2 trang 34, 35 SGK Địa lí 6

  Bài 2 trang 34, 35 SGK Địa lí 6

  Dựa vào bảng ở trang 34 SGK, cho biết: Trên Trái Đất có những lục địa nào? Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào? Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

 • Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 6

  Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 6

  Hãy quan sát hình 29 và cho biết: Rìa lục địa gồm những bộ phận nào? Nêu độ sâu của từng bộ phận

 • Bài 4 trang 35 SGK Địa lí 6

  Bài 4 trang 35 SGK Địa lí 6

  Dựa vào bảng ở trang 35, cho biết: Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt của các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm? Tên của bốn đại dương trên thế giới. Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?