Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất

Bình chọn:
4.2 trên 220 phiếu
Dựa vào hình 26 SGK và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Cấu tạo bên trong Trái Đất gòm 3 lớp: lớp ngoài cùng là vỏ Trái Đất, ở giữa là lớp trung gian và trong cùng là lõi

Xem chi tiết

Dựa vào hình 27 SGK, hãy nêu sổ lượng các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Địa lí 6

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Địa lí 6

Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Địa lí 6

Hãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất và điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ (dùng compa vẽ hai vòng tròn đồng tâm: vòng đầu có bán kính 2 cm, tượng trưng cho lõi Trái Đất; vòng sau có bán kính 4 cm, tượng trưng cho cả lớp trung gian và lớp vỏ Trái Đất. Lớp vỏ Trái Đất rất mỏng nên chỉ cần tô đậm vành ngoài của vòng tròn có bán kính 4 cm).

Xem lời giải

Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

Vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chắc ở ngoài cùng của Trái Đất.Lớp này rât mỏng nhưng lại có vai trò rất quan trọng.

Xem chi tiết