Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất

Bình chọn:
4.2 trên 219 phiếu
Dựa vào hình 26 SGK và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất. Dựa vào hình 26 SGK và bảng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

 Dựa vào hình 27 SGK, hãy nêu sổ lượng các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào? Dựa vào hình 27 SGK, hãy nêu sổ lượng các địa mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng. Hãy quan sát hình 27 và chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Bài 1 trang 33 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 33 SGK Địa lí 6

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 33 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 33 SGK Địa lí 6

Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 33 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 33 SGK Địa lí 6

Hãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất và điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ (dùng compa vẽ hai vòng tròn đồng tâm: vòng đầu có bán kính 2 cm, tượng trưng cho lõi Trái Đất; vòng sau có bán kính 4 cm, tượng trưng cho cả lớp trung gian và lớp vỏ Trái Đất. Lớp vỏ Trái Đất rất mỏng nên chỉ cần tô đậm vành ngoài của vòng tròn có bán kính 4 cm).

Xem chi tiếtHỏi bài