Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Bình chọn:
4.1 trên 221 phiếu
Câu hỏi trang 28, 29 SGK Địa lý 6 Câu hỏi trang 28, 29 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 28 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Dựa vào hình 24, cho biết: Vào ngày 22/6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì? Vào ngày 2/12 (đông chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Dựa vào hình 24, cho biết: Vào ngày 22/6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì? Vào ngày 2/12 (đông chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 28 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Sự khác nhau của độ dài ngày, đêm tại các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A', B’ ở nửa cầu Nam vào các ngày 22-6 và 22-12. Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Sự khác nhau của độ dài ngày, đêm tại các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A', B’ ở nửa cầu Nam vào các ngày 22-6 và 22-12.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Vào các ngày 22-6 và ngày 22-12, độ dài ngày, đêm của các điểm D và D' ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam của hai nửa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66°33’ Bắc và Nam là những đường gì? Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Vào các ngày 22-6 và ngày 22-12, độ dài ngày, đêm của các điểm D và D' ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam của hai nửa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66°33’ Bắc và Nam là những đường gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 29 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Bài 1 trang 30 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 30 SGK Địa lí 6

Dựa vào hình 24 SGK, hãy phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22-6 và 22-12.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 30 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 30 SGK Địa lí 6

Từ sự phân tích trên, hãy rút ra kết luận về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 30 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 30 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng sau đây, hãy giải thích tại sao số ngày có ngày dài 24 giờ lại tăng từ vòng cực đến cực?

Xem chi tiếtHỏi bài