Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Bình chọn:
4.1 trên 222 phiếu
Câu hỏi trang 28, 29 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 28 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Dựa vào hình 24, cho biết: Vào ngày 22/6 (hạ chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì? Vào ngày 2/12 (đông chí), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 28 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất

Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Sự khác nhau của độ dài ngày, đêm tại các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A', B’ ở nửa cầu Nam vào các ngày 22-6 và 22-12.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 29 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Dựa vào hình 25 SGK, cho biết: Vào các ngày 22-6 và ngày 22-12, độ dài ngày, đêm của các điểm D và D' ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam của hai nửa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66°33’ Bắc và Nam là những đường gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 29 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa

Các địa điểm nằm trên đường Xích đạo quanh năm có ngày đêm dài ngắn như nhau. Càng về về hai cực chênh lệch độ dài ngày - đêm càng lớn và thay đổi theo mùa

Xem chi tiết

Bài 1 trang 30 SGK Địa lí 6

Dựa vào hình 24 SGK, hãy phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trong các ngày 22-6 và 22-12.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Địa lí 6

Từ sự phân tích trên, hãy rút ra kết luận về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng sau đây, hãy giải thích tại sao số ngày có ngày dài 24 giờ lại tăng từ vòng cực đến cực?

Xem lời giải