Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bình chọn:
4.3 trên 201 phiếu
Các nhân tố hình thành đất (Địa 6)

Các nhân tố quan trọng hình thành các loại đất trên bề mặt Trái Đất là đất mẹ, sinh vật và khí hậu.

Xem chi tiết

Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng

Đất có 2 thành phần chính, chất khoáng và chất hữu cơ. Chất khoáng chiềm một tỉ lệ lớn. Chất hữu cơ tạo thành chất mùn có mầu đen hoặc xám thẫm.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 77 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 77 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Lớp đất trên bề mặt lục địa

Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì gọi là lớp đất (hay thổ nhưỡng)

Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần hũu cơ của đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì của đất (làm cho đất tốt). Hãy trình bày một số giải pháp làm tăng độ phì mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Địa lý 6

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 6

Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SGK Địa lí 6

Độ phì của đất là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SGK Địa lí 6

Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lóp đất?

Xem lời giải