Bài 3: Tỉ lệ bản đồ - Địa lí 6

Bình chọn:
4.2 trên 299 phiếu
Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 2000 000 bằng bao nhiêu km trên thực địa? Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 2000 000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết: Mỗi xăngtimét trên mối bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn? Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết: Mỗi xăngtimét trên mối bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số ti lệ của bàn đồ hình 8, hãy: Đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn. Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số ti lệ của bàn đồ hình 8, hãy: Đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Đo và tính chiều dài cùa đường Phan Bội Châu Đo và tính chiều dài cùa đường Phan Bội Châu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 6

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 sgk địa lý 6 Bài 2 trang 14 sgk địa lý 6

Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 6

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài