Bài 3: Tỉ lệ bản đồ - Địa lí 6

Bình chọn:
4.2 trên 303 phiếu
Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

Bản đồ nào cũng có ghi tỉ lệ ở phía dưới hay ở góc bản đồ. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.

Xem chi tiết

Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ.

a) Muốn tính các khoảng cách trên thực địa (theo đường chim bay) dựa vào tỉ lệ thước, chúng ta có thể làm như sau:

Xem chi tiết

Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 2000 000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết: Mỗi xăngtimét trên mối bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số ti lệ của bàn đồ hình 8, hãy: Đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Đo và tính chiều dài cùa đường Phan Bội Châu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 6

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sgk địa lý 6

Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 6

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Xem lời giải