Bình chọn:
4.2 trên 340 phiếu
Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 20°C, lúc 13 giờ được 24°C và lúc 21 giờ được 22°C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính. Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 20°C, lúc 13 giờ được 24°C và lúc 21 giờ được 22°C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét? Tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền? Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48 SGK. Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48 SGK.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 57 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 57 SGK Địa lí 6

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 57 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 57 SGK Địa lí 6

Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 57 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 57 SGK Địa lí 6

Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 57 SGK Địa lí 6 Bài 4 trang 57 SGK Địa lí 6

Người ta tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như thế nào?

Xem chi tiết