Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Địa lí 6

Bình chọn:
4.2 trên 409 phiếu
Câu hỏi trang 55, 56 SGK Địa lý 6 Câu hỏi trang 55, 56 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét? Tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền? Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48 SGK. Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48 SGK.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Địa lý 6 Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Địa lý 6

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 57 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 57 SGK Địa lí 6

Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 57 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 57 SGK Địa lí 6

Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 57 SGK Địa lí 6 Bài 4 trang 57 SGK Địa lí 6

Người ta tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như thế nào?

Xem chi tiếtHỏi bài