Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Địa lí 6

Bình chọn:
4.2 trên 410 phiếu
Câu hỏi trang 55, 56 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Thời tiết và khí hậu

Thời tiết là sự biểu hiện hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn nhất định.

Xem chi tiết

Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

Người ta đo nhiệt độ không khí bằng nhiệt kế, rồi tính ra nhiệt độ trung bình ngày, trung bình tháng, trung bình năm

Xem chi tiết

Tại sao khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48 SGK.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 56 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Sự thay đổi nhiệt độ của không khí (địa 6)

Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển, độ cao và vĩ độ địa lí

Xem chi tiết

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Địa lý 6

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 SGK Địa lí 6

Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 SGK Địa lí 6

Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 SGK Địa lí 6

Người ta tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như thế nào?

Xem lời giải