Bình chọn:
4.3 trên 200 phiếu
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào? Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 67 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất. Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 67 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Hãy xác định vị trí của đới nóng (nhiệt đới) dựa theo hình 58. Hãy xác định vị trí của đới nóng (nhiệt đới) dựa theo hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) dựa theo hình 58. Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) dựa theo hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Hãy xác định vị trí của hai đới lạnh (hàn đới) dựa vào hình 58. Hãy xác định vị trí của hai đới lạnh (hàn đới) dựa vào hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết
Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 6 Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 6

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 69 SGK Địa lí 6 Bài 4 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem chi tiết