Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Bình chọn:
4.2 trên 237 phiếu
Câu hỏi 1, 2 trang 67 SGK Địa lý 6 Câu hỏi 1, 2 trang 67 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 67 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất. Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 67 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Hãy xác định vị trí của đới nóng (nhiệt đới) dựa theo hình 58. Hãy xác định vị trí của đới nóng (nhiệt đới) dựa theo hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) dựa theo hình 58. Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) dựa theo hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Hãy xác định vị trí của hai đới lạnh (hàn đới) dựa vào hình 58. Hãy xác định vị trí của hai đới lạnh (hàn đới) dựa vào hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem chi tiết

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Địa lý 6 Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Địa lý 6

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 6 Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 6 Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 69 SGK Địa lí 6 Bài 4 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem chi tiếtHỏi bài