Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Bình chọn:
4.2 trên 237 phiếu
Câu hỏi 1, 2 trang 67 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 67 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 67 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Các chí tuyến và vòng cực trên Trái Đất

Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia bề mặt Trái đất thành các vành đai nhiệt:

Xem chi tiết

Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

Tương ứng với năm vòng đai nhiệt, trên Trái Đất có 5 đới khí hậu theo vĩ độ

Xem chi tiết

Hãy xác định vị trí của đới nóng (nhiệt đới) dựa theo hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) dựa theo hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hãy xác định vị trí của hai đới lạnh (hàn đới) dựa vào hình 58.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 68 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Địa lý 6

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 SGK Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Xem lời giải