Bài 23: Sông và hồ - Địa lí 6

Bình chọn:
4.4 trên 304 phiếu
Câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70,71,72 SGK Địa lý 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 59 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Theo em, lưu vực của một con sông là lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào những điều kiện nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 70 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Sông và lượng nước của sông.

Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

Xem chi tiết

Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Hồ

Hồ là xác khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.

Xem chi tiết

Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Em hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Địa lí 6

Xem lời giải

Bài tập 1,2,3,4 trang 72 SGK Địa lý 6

Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 6

Sông và hồ khác nhau thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 6

Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Xem lời giải

Bài 4 trang 72 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng ở trang 71 hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?

Xem lời giải