CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bình chọn:
4.6 trên 118 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Lên men lactic

1. Mục tiêu Biết làm sữa chua, muối chua rau quả.

Xem lời giải

Lên men êtilic

1. Mục tiêu Đặt được thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men.

Xem lời giải

Vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10. Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài