CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bình chọn:
4.6 trên 118 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Lên men lactic Lên men lactic

1. Mục tiêu Biết làm sữa chua, muối chua rau quả.

Xem chi tiết
Lên men êtilic Lên men êtilic

1. Mục tiêu Đặt được thí nghiệm và quan sát được hiện tượng lên men.

Xem chi tiết
Vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào - trang 89 Vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90 Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10 Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10. Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài