Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10


Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Hô hấp thực chất là một hình thức ... các hợp chất cacbohiđrat.

A. hóa dị dưỡng

B. quang dị dưỡng

C. hóa tự dưỡng

D. quang tự dưỡng

Câu 2: Chất nhận êlectron cuối cùng trong hô hấp hiếu khí là

A. O2.                    B. CO2.

C. C6H12O6.          D. H2O.

Câu 3: Ở vi khuẩn hô hấp hiếu khí, khi phân giải 1 phân tử glucôzơ thì chúng sẽ tích lũy được bao nhiêu phân tử ATP?

A. 34                  B. 38

C. 36                  D. 30

Câu 4: Ở dạng chuyển hóa vật chất nào dưới đây, chất cho êlectron và chất nhận êlectron đều là những phân tử hữu cơ?

A. Hô hấp vi hiếu khí

B. Hô hấp hiếu khí

C. Lên men

D. Hô hấp kị khí

Câu 5: Nếu cùng sử dụng một nguyên liệu đầu vào với hàm lượng như nhau thì trong các dạng chuyển hóa vật chất dưới đây, dạng nào có hiệu suất tạo năng lượng (ATP) cao nhất ?

A. Hô hấp kị khí

B. Hô hấp vi hiếu khí

C. Hô hấp hiếu khí

D. Lên men

Câu 6: Vi sinh vật tổng hợp nên dầu, mỡ từ nguồn nguyên liệu nào dưới đây ?

A. Axit amin và glucôzơ

B. Glucôzơ và axit béo

C. Glixêrol, axit béo và axit phôtphoric

D. Glixêrol và axit béo

II. Tự luận

Câu 1. Dựa vào nguồn cacbon và nguồn năng lượng , VSV được chia làm mấy nhóm, lấy ví dụ?

Câu 2. Trình bày các khái niệm: hô hấp, hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men?

Câu 3. Tại sao khi ủ rượu hoặc khi làm sữa chua thì không nên mở nắp ra xem?

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

A

A

B

C

C

D

II. Tự luận

Câu 1.

Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về nguồn năng lượng và nguồn cacbon, người ta phân chia các hình thức dinh dưỡng thành 4 dạng khác nhau:

Kiểu dinh dưỡng

Nguồn năng lượng

Nguồn cacbon chủ yếu

Các đại diện

Quang tự dưỡng

Ánh sáng

Khí cacbônic

Vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục và màu tía...

Hóa tự dưỡng

Chất vô cơ

Khí cacbônic

Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh...

Quang dị dưỡng

Ánh sáng

Chất hữu cơ Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía...

 

Hóa dị dưỡng

Chất hữu cơ

Chất hữu cơ

Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp...

Câu 2.

- Hô hấp là một hình thức hóa dị dưỡng các hợp chất cacbohiđrat. Có hai hình thức hô hấp cơ bản, đó là hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

- Hô hấp hiếu khí là quá trình ôxi hóa các phân tử hữu cơ mà chất nhận êlectron cuối cùng là ôxi phân tử

- Hô hấp kị khí là quá trình phân giải cacbohiđrat để thu năng lượng cho tế bào, chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron là một phân tử vô cơ không phải là ôxi phân tử

- Lên men là quá trình chuyển hóa kị khí diễn ra trong tế bào chất trong đó chất cho êlectron và chất nhận êlectron là các phân tử hữu cơ.

Câu 3.

Vì khi ủ rượu hay làm sữa chua là chúng ta đang ứng dụng hiện tượng lên men ruourj của nấm men và lên men lactic của vi khuẩn lactic, mà quá trình lên men này cần điều kiện yếm khí

Nếu ta mở nắp ra xemthif oxi không khí xâm nhập vào sẽ gây ức chế vi khuẩn lactic nên không lên men được còn nấm men chuyển sang hô hấp hiếu khí tạo ra CO2 chứ không tạo rượu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.