Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10


Đề bài

I. Trắc nghiệm ( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

Câu 1: Vi khuẩn nitrat hóa có kiểu dinh dưỡng như thế nào ?

A. Hóa tự dưỡng

B. Hóa dị dưỡng

C. Quang tự dưỡng

D. Quang dị dưỡng

Câu 2: Vi sinh vật nào dưới đây có kiểu dinh dưỡng giống với vi nấm ?

A. Vi khuẩn lam

B. Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục

C. Tảo nâu

D. Trùng giày

Câu 3: Sinh vật tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon chủ yếu là gì ?

A. Nhóm cacbonat

B. Chất hữu cơ

C. Khí cacbônic

D. Khí cacbonmônôxit

Câu 4: Dựa vào kiểu dinh dưỡng đặc trưng, em hãy cho biết vi sinh vật nào dưới đây không cùng nhóm với những vi sinh vật còn lại ?

A. Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục

B. Vi khuẩn lam

C. Tảo cát

D. Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía

Câu 5: Khi nói về quá trình phân giải, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A. Làm cho tế bào giảm sinh khối và kích thước

B. Luôn kèm theo quá trình tích lũy năng lượng

C. Xảy ra bên trong các vi sinh vật đơn bào

D. Xảy ra hiện tượng liên kết các phân tử tạo ra các hợp chất phức tạp

Câu 6: Môi trường nào dưới đây là môi trường tự nhiên trong nuôi cấy vi sinh vật ?

A. Axit amin, vitamin đã biết rõ thành phần, khối lượng.

B. Cao thịt bò và glucôzơ 1,3 g/l

C. Cao nấm men

D. Pepton và lizin 0,4 g/l

II. Tự luận

Câu 1. Em hãy so sánh 3 kiểu chuyển hoá vật chất : lên men, hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Câu 2. Nêu đặc điểm chung của VSV?

Câu 3. Khi nào VSV tiến hành hô hấp hiếu khí,, kị khs và lên men?

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

A

D

C

A

A

C

II. Tự luận

Câu 1.

Giống nhau:

- Đều là quá trình phân giải cacbohiđrat

- Đều có sự tham gia của các enzim

- Đều trải qua giai đoạn đường phân

- Đều nhằm mục đích tạo ra các chất đơn giản, làm nguyên liệu cho quá trình đồng hoá (tổng hợp) và sản sinh năng lượng phục vụ cho hoạt động sống của sinh vật.

b. Khác nhau:

Chỉ tiêu so sánh

Lên men

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kị khí

Điều kiện xảy ra

Trong điều kiện kị khí

Trong điều kiện có ôxi phân tử

Trong điều kiện kị thí

Chất nhận điện tử cuối cùng

Chất hữu cơ (glucôzơ)

Ôxi phân tử

Chất vô cơ (nitrat, sunfat, khí cacbônic)

Sản phẩm cuối cùng

Các chất hữu cơ trung gian (axit lactic, rượu êtilic, axit axêtic,…) và khí cacbônic

Nước và khí cacbônic

Tạo ra các chất hữu cơ trung gian và các chất vô cơ

Hiệu suất tạo năng lượng (ATP)

Thấp

Cao

Thấp

Câu 2.

Đặc điểm chung

- Kích thước nhỏ bé

- Hấp thụ nhiều, chuyển hóa nhanh

- Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh

- Năng lực thích ứng mạnh, dễ phát sinh biến dị

- Phân bố rộng, nhiều chủng loại

Câu 3.

- Khi môi trường có oxi phân tử, VSV tiến hành hô hấp hiếu khí

- Khi môi trường không có oxi phân tử, thông thường các VSV tiến hành lên men

- Tuy nhiên có những VSV có thể sử dụng oxi trong hợp chất vô cơ để nhận electoron cuối cùng của chuỗi truyền electron, do đố chúng tiến hành hô hấp kị khí

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.