Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1. Có mấy loại môi trường cơ bản? nêu đặc điểm, lấy ví dụ cho mỗi loại môi trường?

Câu 2. Đặc điểm chung của VSV?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

  Trong phòng thí nghiệm, căn cứ vào nguồn gốc và thành phần của các chất dinh dưỡng, người ta phân chia môi trường nuôi cấy vi sinh vật thành 3 loại:

   - Môi trường dùng chất tự nhiên: bao gồm các chất tự nhiên. Ví dụ : cao thịt bò, cao nấm men...

   - Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã biết rõ thành phần hóa học và số lượng. Ví dụ : môi trường chứa glucôzơ và các axit amin đã biết rõ hàm lượng, thành phần.

   - Môi trường bán tổng hợp: gồm các chất tự nhiên và các chất hóa học. Ví dụ : môi trường chứa pepton, cao thịt và một hàm lượng axit amin, glucôzơ nhất định.

Câu 2.

Phần lớn có cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực, một số là tập hợp đơn bào

    - Có kích thước hiển vi

    - Hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng nhanh

    - Sinh trưởng và sinh sản rất nhanh

    - Phân bố rộng

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.