Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Nêu các đặc ddiiemr khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô haaspkij khí

Câu 2. Trình bày mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Chỉ tiêu so sánh

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kị khí

Điều kiện xảy ra

Trong điều kiện có ôxi phân tử

Trong điều kiện kị thí

Chất nhận điện tử cuối cùng

Ôxi phân tử

Chất vô cơ (nitrat, sunfat, khí cacbônic)

Sản phẩm cuối cùng

Nước và khí cacbônic

Tạo ra các chất hữu cơ trung gian và các chất vô cơ

Hiệu suất tạo năng lượng (ATP)

Cao

Thấp

Câu 2.

- Tổng hợp là quá trình tạo ra phân tử hữu cơ phức tạp từ những chất vô cơ đơn giản, phân giải là quá trình biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành những chất vô cơ đơn giản.

- Dựa vào định nghĩa trên, có thể nhận thấy tổng hợp cung cấp nguyên liệu cho phân giải và ngược lại. Đây là hai quá trình trái ngược nhau nhưng thống nhất trong hoạt động chung của tế bào.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài