Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống sau:

Quá trình tổng hợp (____(1)___) và phân giải (______(2)_____) là hai quá trình                   ____(3)________, nhưng ___(4)_____  trong hoạt động sống của tế bào. ___(5)____               tổng hợp các chất cung cấp ___(6)____ cho ____(7)_____, còn ____(8)______ phân               giải các chất cung cấp _____(9)_______, nguyên liệu cho ____(10)_____.

Câu 2. Trình bày quá trình lên men lactic và lên men etilic?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

(1)  Đồng hóa                 

(2)  Dị hóa

(3)  Ngược chiều nhau   

(4)  Thống nhất

(5)  Đồng hóa               

(6)  Nguyên liệu                        

(7)  Dị hóa                   

(8)  Dị hóa

(9)  Năng lượng           

(10)  Đồng hóa

Câu 2.

- Lên men êtilic

   Lên men êtilic sử dụng nguyên liệu là tinh bột, có sự tham gia của nấm men rượu và sản phẩm tạo thành là rượu êtilic và khí cacbônic :

   Tinh bột -> Glucôzơ -> Êtanol + Khí cacbônic

   (Chú thích : N – Nấm ; NMR – Nấm men rượu)

- Lên men lactic

   Lên men lactic là quá trình chuyển hóa kị khí đường thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic. Có 2 loại lên men lactic là lên men đồng hình (sản phẩm tạo ra chỉ là axit lactic) và lên men dị hình (sản phẩm tạo ra ngoài axit lactic còn có thêm các chất khác như axit axêtic, rượu êtilic, khí cacbônic,...).

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài