CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bình chọn:
4.4 trên 34 phiếu
Bài 3 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 141 SGK Hóa học 12. Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 141 SGK Hóa học 12. Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 12. Cho sắt tác dụng với dung dịch...

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 12. Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 12. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 12. Khử hoàn toàn 16 gam...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 151 SGK Hóa học 12. Nêu các phản ứng chính xảy ra ở lò cao.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 151 SGK Hóa học 12. Nêu các phương pháp luyện thép và cho biết ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 151 SGK Hóa học 12. Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 151 SGK Hóa học 12. Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 151 SGK Hóa học 12. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 6 trang 151 SGK Hóa học 12. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 155 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 155 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa sau:

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 155 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 155 SGK Hóa học 12. Cấu hình electron của...

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 155 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 155 SGK Hóa học 12. Số oxi hóa đặc trưng của Crom là

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 155 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 155 SGK Hóa học 12. Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 155 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 155 SGK Hóa học 12. Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxit và...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 158 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 158 SGK Hóa học 12. Cấu hình electron của Cu2+ là...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất