CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 7 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là liên kết đơn? Liên kết đôi? Liên kết ba? Cho thí dụ.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 8 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Mô tả sự hình thành các liên kết trong phân tử

Xem chi tiết
Bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trình bày nội dung các quy tắc bát tử. Vận dụng quy tắc bát tử để giải thích sự hình thành liên kết ion trong các phân tử: Li, KBr

Xem chi tiết
Bài 2 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sử dụng mô hình xen phủ các obitan nguyên tử để giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị các phân tử:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa trên lí thuyết lai hóa các obitan nguyên tử, mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tìm câu sai.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tìm câu sai.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện? Biết rằn phăng phiến thuộc mạng tinh thể phân tử.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy mô tả cấu trúc của mạng tinh thể kim cương. Liên kết giữa các nguyên tử đó là kiểu liên kết gì? Cho biết tính chất của tinh thể kim cương.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết sự khác nhau giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể ion. Lấy thí dụ minh họa.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy mô tả cấu trúc của mạng tinh thể phân tử iot, tinh thể phân tử nước đá và nêu những tính chất của chúng.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực? Cho ba thí dụ về liên kết cộng hóa trị không cực.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết công thức electron của phân tử. Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hóa trị có cực và không cực.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xét các phân tử sau đây: Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào là liên kết cộng hóa trị và liên kết trong phân tử nào là liên kết ion.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xét các phân tử sau đây: Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào có cực, liên kết trong phân tử nào không cực.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số oxi hóa của nitơ trong

Xem chi tiết
Bài 2 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong

Xem chi tiết
Bài 3 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài