Bài 36 : Iot

Bình chọn:
4.5 trên 81 phiếu
Bài 1 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong dãy bốn dung dịch axit HF, HCl, HBr, HI.

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng iot có tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

Xem lời giải

Bài 3 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng tính khử của các ion halogenua tăng dần theo chiều

Xem lời giải

Bài 4 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Người ta có thể điều chế iot bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn NaI và MnO2. Hãy viết phương trình hóa học và chỉ rõ vai trò của từng chất trong phản ứng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Khí hiđro, thu được bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl, đôi khi bị lẫn tạp chất là khí clo. Để kiểm tra xem khí hiđro có lẫn clo hay không, người ta thổi khí đó qua một dung dịch có chứa kali iotua và tinh bột. Hãy giải thích vì sao người ta làm như vậy ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi ngày cơ thể người cần được cung cấp nguyên tố iot. Nếu nguồn cung cấp chỉ là KI thì khối lượng KI cần dùng cho một người trong một ngày là bao nhiêu ?

Xem lời giảiHỏi bài