Bài 37 : Luyện tập chương 5

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Bài 1 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch : NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy :

Xem lời giải

Bài 2 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có ba bình không ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong các dung dịch NaCl, NaBr và NaI. Chỉ dùng hai thuốc thử (không dùng AgNO3), làm thế nào để xác định dung dịch chứa trong mỗi bình ? Viết phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 3 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết tên của các chất A, B, C biết rằng chúng tham gia các phản ứng được ghi bằng các sơ đồ sau. Biết A là chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chia một dung dịch nước brom có màu vàng thành hai phần. Dẫn khí A không màu đi qua phần một thì dung dịch mất màu. Dẫn khí B không màu đi qua phần hai thì dung dịch sẫm màu hơn. Hãy cho biết khí A và khí B có thể là những chất gì ? Viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 5 trang 149 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Làm thế nào để thu được brom tinh khiết. Viết phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 6 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bằng thí nghiệm nào có thể kiểm tra được khí nitơ có lẫn tạp chất sau đây hay không ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các chất : brom, clo, hiđro clorua, iot, bạc bromua, natri clorua. Hãy chọn trong số các chất trên :

Xem lời giải

Bài 8 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Khi bị nung nóng kali clorat đồng thời phân hủy theo hai cách :

Xem lời giải

Bài 9 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thêm 78ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào dung dịch có chứa 3,88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa. Nước lọc phản ứng vừa đủ với 13,3 ml dung dịch axit clohiđric nồng độ 1,5 mol/l. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính thể tích hiđro clorua ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để tạo ra lượng axit clohiđric đã dùng.

Xem lời giải

Bài 10 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khi gồm hiđro clorua và hiđro bromua vào nước, ta thu được dung dịch chứa hai axit với nồng độ phần trăm bằng nhau. Hãy tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ban đầu.

Xem lời giải