Bài 46: Luyện tập chương 6

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Bài 1 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

Xem lời giải

Bài 2 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Axit sunfuric tham gia phản ứng với các chất, tùy thuộc vào điều kiện của phản ứng (nồng độ của axit, nhiệt độ của phản ứng, mức độ hoạt động của chất khử) có những phản ứng hóa học:

Xem lời giải

Bài 4 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong không khí hay trong nước có chứa hiđro sunfua, là do chúng bị phủ bằng một lớp muối sunfua kim loại có màu đen theo các phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nếu đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh đioxit, nhận thấy có hai chất bột được sinh ra: bột A màu trắng và bột B màu vàng. Bột B không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, nhưng cháy được trong không khí, sinh ra khí C làm mất màu dung dịch kali penmanganat.

Xem lời giải

Bài 6 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí clo bằng những phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những hiđro halogenua nào có thể điều chế được khi cho axit sunfuric đặc tắc dụng lần lượt với các muối:

Xem lời giải

Bài 8 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Một bình đựng oxi ở nhiệt độ t0C áp suất P1 (atm), sau khi phóng tia lửa điện để chuyển oxi thành ozon bình được đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất khí trong bình lúc này là P2. Tiếp tục dẫn khí trong bình qua dung dịch KI (dư), thu được dung dịch A và 2,2848 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn).

Xem lời giải

Bài 9 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Oleum là gì?

Xem lời giải

Bài 10 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nung 81,95 g hỗn hợp gồm KCl, KNO3 và KClO3 (xúc tác thích hợp) đến khi khối lượng không đổi. Sản phẩm khí sinh ra tác dụng với hiđro, thu được 14,4 g H2O. Sản phẩm rắn sinh ra được hòa tan trong nước rồi xử lí dung dịch này bằng dung dịch AgNO3, sinh ra 100,45 g AgCl kết tủa.

Xem lời giải