CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.8 trên 54 phiếu
Bài 1 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là:

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí ó 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị thì H, O có khối lượng nguyên tử là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12 Nâng cao

Nguyên tử hóa học là những nguyên tử có cùng

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyên tử hóa học vì nó cho biết

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết mối liên hệ giữa proton, số đơn vị diện tích hạt nhân và số electron trong một nguyên tử. Giải thích và cho thí dụ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết số đơn vị diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Ytri (Y) dùng làm vật liệu siêu dẫn có số khối là 89. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử nguyên tố Y.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử khối cacbon có hai đồng vị bền: chiếm 98,89% và chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết số proton, số nơtron và số electron của các đồng vị sau đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro băng 1,008. Tính nguyên tửu khối trung bình của bạc.

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho hai đồng vị hiđro và hai đồng vị clo với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử chiếm trong tự nhiên như sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị và . Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị tồn tại trong tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho hai đồng vị (kí hiệu là H) và (kí hiệu là D). a) Viết các công thức phân tử hiđro có thể có. b) Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử. c) Một lit khí hiđro giàu đơteri ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 0,10g. Tính thành phần phần trăm khối lượng từng đồng vị của hiđro.

Xem lời giải

Bài 1 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Obitan có dạng hình số tám nổi

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây? Trong nguyên tử hiđro eletron thường được tìm thấy

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài