Bình chọn:
4.8 trên 54 phiếu
Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trình bày và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Theo số liệu ở bảng 1.1 bài 1. Hãy tính: a) Khối lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) b) Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nitơ so với khối lượng của toàn nguyên tử.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố Mg có 3 đồng vị tương ứng với thành phần phấn trăm như sau:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các obitan trong một phân lớp electron

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết tên của các lớp electron tương ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết số phân lớp electron, số obitan có trong lớp M và N.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 25 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Vẽ hình dạng obitan 1s, 2s và các obitan

Xem chi tiết
Bài 1 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy ghép cấu hình electron ở trạng thái thái cơ bản của nguyên tử thích hợp

Xem chi tiết
Bài 2 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sự phân bố electron trong nguyên tử tuân theo những nguyên lí và quy tắc gì? Hãy phát biểu các nguyên lí và quy tắc đó. Lấy thí dụ minh họa.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tại sao trong sơ đồ phân bố electron của nguyên tử cacbon (C: ), phân lớp 2p lại biểu diễn như sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 20, Z = 21, Z = 22, Z = 24, Z = 29 và cho nhận xét cấu hình electron của các nguyên tử đó khác nhau thế nào?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tưt H, Li, Na, K, Ca, Mg, C, Si, O.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố K (Z = 19) và Ca (Z = 20) có đặc điểm gì?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết cấu hình electron của F (Z = 9), Cl (Z = 17) và cho biết khi nguyên tử của chúng nhận thêm 1 electron thì lớp electron ngoài cùng có đặc điểm gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây có electron độc thân ở obitan s?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay