CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - HÓA HỌC 10 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Ý nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng một chiều sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tìm một số thí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà em quan sát được trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tốc độ trung bình của phản ứng thường được xác định như thế nào? Lấy thí dụ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và ảnh hưởng như thế nào? Giải thích (nếu có thể).

Xem lời giải

Bài 6 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho 6 g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng ban đầu biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi) ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Giải thích tại sao nhiệt độ của ngọn lửa axetilen cháy trong oxi cao hơn nhiều so với cháy trong không khí ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hai mẩu đá vôi hình cầu có cùng thể tích là 10,00 cm3

Xem lời giải

Bài 1 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 2 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động? Hãy cho biết ý nghĩa của hằng số cân bằng Kc. Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng có luôn luôn là một hằng số không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết các biểu thức hằng số cân bằng Kc cho các phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

Xem lời giải

Bài 6 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

Xem lời giải

Bài 7 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hằng số cân bằng Kc của phản ứng

Xem lời giải

Bài 10 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài