CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN (Hoá học lớp 10 nâng cao)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

So sánh cấu tạo electron của nguyên tử các nguyên tố flo, clo, brom, iot.

Xem lời giải

Bài 2 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 4 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Từ bảng 5.1, hãy nhận xét về sự biến đổi một số đặc điểm sau đây của các halogen: a) Nhiệt độ nóng chảy; b) Nhiệt độ sôi; c) Màu sắc; d) Độ âm điện.

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Vì sao trong các hợp chất, nguyên tố flo luôn có số oxi hóa âm còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có các số oxi hóa dương.

Xem lời giải

Bài 6 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) ở nhóm VIIA như các halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn hay yếu hơn so với iot. Giải thích.

Xem lời giải

Bài 1 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tìm câu đúng trong các câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất oxi hóa rất mạnh. Vì sao có tính chất đó ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho 69,6 g mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOh 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi.

Xem lời giải

Bài 4 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây và nêu rõ vai trò của clo trong mỗi phản ứng:

Xem lời giải

Bài 1 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu tính chất vật lí của hiđro clorua.

Xem lời giải

Bài 3 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp chất khác nhau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao Axit clohiđric có thể tham gia vào phản ứng oxi hóa – khử và đóng vai trò: a) Chất oxi hóa b) Chất khử. Với mỗi trường hợp đó, hãy nêu ra hai thí dụ để minh họa.

Xem lời giải

Bài 5 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có bốn bình không dãn nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl,

Xem lời giải

Bài 6 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho 10,000 lít H2 và 6,720 lít Cl2 (điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nhau rồi hóa tan sản phẩm vào 385,400 g nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50,000 g dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 (lấy dư) thu được 7,175 g kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng giữa H2 và Cl2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chất KClO4¬ có tên là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất:

Xem lời giải

Bài 3 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết tính chất hóa học quan trọng nhất của nước Gia-ven, clorua vôi và ứng dụng của chúng. Vì sao clorua vôi được sử dụng nhiều hơn nước Gia-ven ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các hóa chất Từ các hóa chất đó, có thể điều chế được các chất dau đây hay không?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất