Bài 8: Luyện tập chương I

Bình chọn:
4.5 trên 65 phiếu
Bài 1 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây có electron độc thân ở obitan s?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Mức năng lượng của các obitan và có khác nhau không? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết số electron tối đa: a) Trong các lớp K, L, M, N. b) Trong các phân lớp s, p, d, f.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sự phân bố các electron vào mỗi obitan nguyên tử ở trạng thái cơ bản sau có được viết đúng không? Hãy giải thích?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Khi số hiệu nguyên tử Z tăng, trật tự các mức năng lượng AO tăng dần theo chiều từ trái qua phải có đúng trật tự như dãy sau không?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 15 Z = 17, Z = 20, Z = 21, Z = 31.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 8 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electron của Fe Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, mất ba electron thì các cấu hình electron tương ứng sẽ như thế nào?

Xem chi tiết


Gửi bài