CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử để:

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử? Nguyên tử A có năng lượng ion hóa lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử X, hỏi nguyên tử nào dễ nhường electron hơn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết phương trình biểu diễn sự hình thành của các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết cấu hình electron của các ion sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy giải thích sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử của các nguyên tố sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al, S, Cl, F có thể tạo thành ion có điện tích bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 7 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho thí dụ về tinh thể ion và cho biết bản chất lực liên kết trong các tinh thể ion.

Xem lời giải

Bài 8 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chọn định nghĩa đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy giải thích sự hình thành cặp electron liên kết giữa nguyên tử C và các nguyên tử H trong phân tử

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Giải thích sự hình thành cặp electron liên kết giữa hai nguyên tử N trong phân tử

Xem lời giải

Bài 4 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ các obitan trong phân tử HCl.

Xem lời giải

Bài 5 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

X, Y, Z là những nguyên tố có số đơn vị điện tích hạt nhân là 9, 19, 8. a) Viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố đó. b) Dự đoán kiểu liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và Y, Y và Z, Z và X.

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là sự lai hóa?

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Lấy các thí dụ minh họa ba kiểu lai hóa đã học.

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Mô tả liên kết hóa học trong phân tử

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là sự xen phủ trục và xen phủ bên? Lấy thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 6 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Thế nào là liên kết

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất