CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh, clo, mangan và nitơ trong các chất và ion sau:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho một thí dụ về mạng tinh thể kim loại và cho biết liên kết trong tinh thể kim loại được tạo thành như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu các tính chất của tinh thể kim loại.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 95 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 95 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 95 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 95 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa 3 loại liên kết sau: a) Liên kết ion ; b) Liên kết cộng hóa trị không cực ; c) Liên kết cộng hóa trị có cực.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 95 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 95 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho dãy oxit sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Dựa vào độ âm điện, hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào trong dãy nguyên tố sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron

Xem chi tiết
Bài 6 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có bao nhiêu electron trong mỗi ion sau đây:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tổng số proton trong hai ion

Xem chi tiết
Bài 8 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 8 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những hợp chất ion sau:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 9 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xác định cộng hóa trị của nguyên tử những nguyên tố trong những hợp chất cộng hóa trị sau:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài