Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 8.9 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thư điện tử?

Xem lời giải

Câu 8.10 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Em chỉ nên mở thư điện tử được gửi đến từ

Xem lời giải

Câu 8.11 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Khi nghi ngờ thư điện tử nhận được là thư rác, em sẽ xử lí như thế nào?

Xem lời giải

Câu 8.12 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Để có thể bảo vệ máy tính của mình khỏi virus, em không nên làm theo lời khuyên nào?

Xem lời giải

Câu 8.13 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

Xem lời giải

Câu 8.14 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 8.15 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Đánh dấu (X) vào cột ưu điểm hoặc nhược điểm tương ứng khi nói về thư điện tử.

Xem lời giải

Câu 8.16 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Em thường sử dụng thư điện tử vào việc gì? Em hãy nêu lợi ích của việc sử dụng thư điện tử trong việc giải quyết các công việc của em.

Xem lời giải

Câu 8.17 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Bài tập dự án. Em hãy đóng vai là nhóm trường, đăng nhập vào hộp thư điện tử của em và soạn một bức thư rồi gửi cho các bạn trong nhóm về kế hoạch thực hiện một dự án hay một bài tập nhóm được giao.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất