Bài C5 trang 13 SGK Vật lí 9

Bình chọn:
4.3 trên 44 phiếu

Giải bài C5 trang 13 SGK Vật lí 9. Cho hai điện trở R1 = R2 = 20 Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a...

Đề bài

Cho hai điện trở R1 =  R2 = 20 Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêm R3 = 20 Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: R = R1 + R2

Lời giải chi tiết

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó là:  RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 Ω.

b) Đoạn mạch mới có ba điện trở mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = RAB + R3 = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 Ω.  

So sánh: R > R1; R > R2; R > R3

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu