CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.9 trên 62 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Bài C1 trang 154 sgk vật lí 9. Bài C1 trang 154 sgk vật lí 9.

Giải bài C1 trang 154 SGK Vật lí 9. Ở các lớp dưới ta làm quen với khái niệm năng lượng

Xem chi tiết
Bài C2 trang 154 sgk vật lí 9. Bài C2 trang 154 sgk vật lí 9.

Giải bài C2 trang 154 SGK Vật lí 9. Những trường hợp nào dưới đây

Xem chi tiết
Bài C3 trang 154 sgk vật lí 9. Bài C3 trang 154 sgk vật lí 9.

Giải bài C3 trang 154 SGK Vật lí 9. Trên hình 59.1 vẽ các thiết bị

Xem chi tiết
Bài C4 trang 155 sgk vật lí 9. Bài C4 trang 155 sgk vật lí 9.

Giải bài C4 trang 155 SGK Vật lí 9. Trong các trường hợp ....

Xem chi tiết
Bài C5 trang 156 sgk vật lí 9. Bài C5 trang 156 sgk vật lí 9.

Giải bài C5 trang 156 SGK Vật lí 9. Ngâm một dây điện trở

Xem chi tiết
Bài C1 trang 157 sgk vật lí 9. Bài C1 trang 157 sgk vật lí 9.

Giải bài C1 trang 157 SGK Vật lí 9. Hãy chỉ rõ thế năng và động năng

Xem chi tiết
Bài C2 trang 157 sgk vật lí 9. Bài C2 trang 157 sgk vật lí 9.

Giải bài C2 trang 157 SGK Vật lí 9. So sánh thế năng ban đầu

Xem chi tiết
Bài C3 trang 157 sgk vật lí 9. Bài C3 trang 157 sgk vật lí 9.

Giải bài C3 trang 157 SGK Vật lí 9. Thiết bị thí nghiệm

Xem chi tiết
Bài C4 trang 158 sgk vật lí 9. Bài C4 trang 158 sgk vật lí 9.

Giải bài C4 trang 158 SGK Vật lí 9. Hãy chỉ ra trong thí nghiệm

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài