Bình chọn:
4.9 trên 61 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 4 - Vật lí 9

Xem chi tiết
Lý thuyết điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân Lý thuyết điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Máy phát điện gió và pin mặt trời

Xem chi tiết
Bài C1 trang 154 SGK Vật lí 9 Bài C1 trang 154 SGK Vật lí 9

Giải bài C1 trang 154 SGK Vật lí 9. Ở các lớp dưới ta làm quen với khái niệm năng lượng

Xem chi tiết
Bài C2 trang 154 SGK Vật lí 9 Bài C2 trang 154 SGK Vật lí 9

Giải bài C2 trang 154 SGK Vật lí 9. Những trường hợp nào dưới đây

Xem chi tiết
Bài C3 trang 154 SGK Vật lí 9 Bài C3 trang 154 SGK Vật lí 9

Giải bài C3 trang 154 SGK Vật lí 9. Trên hình 59.1 vẽ các thiết bị

Xem chi tiết
Bài C4 trang 155 SGK Vật lí 9 Bài C4 trang 155 SGK Vật lí 9

Giải bài C4 trang 155 SGK Vật lí 9. Trong các trường hợp ....

Xem chi tiết
Bài C5 trang 156 SGK Vật lí 9 Bài C5 trang 156 SGK Vật lí 9

Giải bài C5 trang 156 SGK Vật lí 9. Ngâm một dây điện trở

Xem chi tiết
Bài C1 trang 157 SGK Vật lí 9 Bài C1 trang 157 SGK Vật lí 9

Giải bài C1 trang 157 SGK Vật lí 9. Hãy chỉ rõ thế năng và động năng

Xem chi tiết
Bài C2 trang 157 SGK Vật lí 9 Bài C2 trang 157 SGK Vật lí 9

Giải bài C2 trang 157 SGK Vật lí 9. So sánh thế năng ban đầu

Xem chi tiết
Bài C3 trang 157 SGK Vật lí 9 Bài C3 trang 157 SGK Vật lí 9

Giải bài C3 trang 157 SGK Vật lí 9. Thiết bị thí nghiệm

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất