Giải đề thi học kì 2 lý lớp 9 năm 2020 - 2021 trường THCS Gia Thụy

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như:

 • A kính phân kì
 • B kính râm
 • C kính mát
 • D kính hội tụ

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về cách khắc phục tật lão thị.

Lời giải chi tiết:

Kính lão là kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ những vật ở gần.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Khoảng cực cận của mắt lão:

 • A bằng khoảng cực cận của mắt thường
 • B nhỏ hơn khoảng cực cận của mắt cận
 • C nhỏ hơn khoảng cực cận của mắt thường
 • D lớn hơn khoảng cực cận của mắt thường

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về mắt lão.

Lời giải chi tiết:

Điểm cực cận của mắt lão xa hơn so với mắt bình thường.

=> Khoảng cực cận của mắt lão lớn hơn khoảng cực cận của mắt thường.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Tác dụng của kính lão là để:

 • A nhìn rõ vật ở gần mắt
 • B thay đổi võng mạc của mắt
 • C nhìn rõ vật ở xa mắt
 • D thay đổi thể thủy tinh của mắt

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kính lão là kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ những vật ở gần.

Lời giải chi tiết:

Tác dụng của kính lão là để nhìn rõ vật ở gần mắt.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Trong trường hợp nào dưới đây mắt phải điều tiết mạnh nhất:

 • A Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận
 • B Nhìn vật ở điểm cực viễn
 • C Nhìn vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn
 • D Nhìn vật ở điểm cực cận

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về Mắt: Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được là điểm cực cận.

Lời giải chi tiết:

Mắt phải điều tiết mạnh nhất khi nhìn vật ở điểm cực cận vì điểm cực cận là điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được nên ở đó mắt phải điều tiết mạnh nhất để nhìn rõ vật.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm:

 • A Thay đổi được
 • B Không thay đổi được
 • C Các thấu kính có tiêu cự như nhau
 • D Không phụ thuộc vào độ dày hay mỏng của thấu kính

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh không thay đổi được.

Lời giải chi tiết:

Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh không thay đổi được.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Số bội giác của kính lúp:

 • A càng lớn thì tiêu cự càng lớn
 • B và tiêu cự tỉ lệ thuận
 • C càng nhỏ thì tiêu cự càng nhỏ
 • D càng lớn thì tiêu cự càng nhỏ

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về kính lúp.

Lời giải chi tiết:

Số bội giác của kính lúp : \(G = \frac{{25}}{f}\)

=> Số bội giác của kính lúp càng lớn thì tiêu cự càng nhỏ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Số bội giác và tiêu cự (đo bằng đơn vị xentimet) của một kính lúp liên hệ với nhau bởi hệ thức nào sau đây?

 • A \(G = 25f\)
 • B \(G = 25 + f\)  
 • C \(G = 25 - f\)  
 • D \(G = \frac{{25}}{f}\)

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Số bội giác của kính lúp : \(G = \frac{{25}}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Số bội giác của kính lúp : \(G = \frac{{25}}{f}\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 8sm đến 80cm. Mắt người này mắc tật gì và phải đeo kính nào?

 • A Mắt cận, đeo kính hội tụ
 • B Mắt lão, đeo kính phân kì
 • C Mắt cận, đeo kính phân kì
 • D Mắt lão, đeo kính hội tụ

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận là kính phân kì.

- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Kính lão là kính hội tụ.

Lời giải chi tiết:

Mắt người này mắc tật cận thị và phải đeo kính phân kì.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Dùng một thấu kính phân kì hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục chính của thấu kính thì:

 • A chùm tia ló là chùm tia hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính
 • B chùm tia ló là chùm tia phân kì
 • C chùm tia ló là chùm tia song song
 • D chùm tia ló tiếp tục truyền thẳng

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về thấu kính phân kì.

Lời giải chi tiết:

Dùng một thấu kính phân kì hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục chính của thấu kính thì chùm tia ló là chùm tia phân kì.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Biểu hiện của mắt lão là:

 • A Điểm cực viễn ở gần hơn so với mắt bình thường
 • B Điểm cực viễn ở xa hơn so với mắt bình thường
 • C Điểm cực cận ở gần hơn so với mắt bình thường
 • D Điểm cực cận ở xa hơn so với mắt bình thường

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Đặc điểm của mắt lão:

- Mắt lão là mắt của người già, khi đó cơ vòng đỡ thể thủy tinh đã yếu nên khả năng điều tiết kém hẳn đi.

- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.

- Điểm cực cận của mắt lão xa hơn so với mắt bình thường.

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện của mắt lão là: Điểm cực cận của mắt lão xa hơn so với mắt bình thường.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

 • A Khi góc tới bằng 450 thì góc khúc xạ bằng 450.
 • B Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng
 • C Góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ
 • D Khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ cũng bằng 00.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}\sin r\)

Lời giải chi tiết:

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}\sin r\)

Mà \({n_2} > {n_1}\) nên khi góc tới \(i = {45^0}\)thì \(r \ne {45^0}\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Vật AB đặt cách thấu kính 10cm thì ảnh A’B’ của AB tạo bởi thấu kính có đặc điểm là:

 • A ảnh thật, có độ cao lớn hơn vật
 • B ảnh thật, có độ cao nhỏ hơn vật
 • C ảnh ảo, có độ cao lớn hơn vật
 • D ảnh ảo, có độ cao nhỏ hơn vật

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} \Leftrightarrow \frac{1}{{20}} = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{d'}} \Leftrightarrow d' =  - 20cm\)

Lại có: \(\frac{{A'B'}}{{AB}} =  - \frac{{d'}}{d} =  - \frac{{ - 20}}{{10}} = 2 \Rightarrow d' = 2{\rm{d}}\)

=> ảnh ảo, lớn hơn vật.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như:

 • A Gương cầu lõm
 • B Thấu kính hội tụ
 • C Gương cầu lồi
 • D Thấu kính phân kì

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về cấu tạo của Mắt:

Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ bằng một chất trong suốt và mềm. Nó dễ dàng phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như thấu kính hội tụ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là:

 • A ảnh thật luôn lớn hơn vật
 • B ảnh thật, ngược chiều với vật
 • C ảnh ảo, cùng chiều với vật
 • D ảnh và vật luôn có độ cao bằng nhau

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

Lời giải chi tiết:

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì đó là ảnh thật, ngược chiều với vật.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Biểu hiện của mắt cận là:

 • A nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn
 • B chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt
 • C chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt
 • D không nhìn rõ các  vật ở gần mắt

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về đặc điểm của mắt cận.

Lời giải chi tiết:

Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận là kính phân kì.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Kính cận thích hợp là kính phân kỳ có tiêu điểm F:

 • A trùng với điểm cực viễn của mắt
 • B nằm giữa điểm cực cận và thể thủy tinh của mắt
 • C nằm giữa điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt
 • D trùng với điểm cực cận của mắt

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết cách khắc phục tật cận thị.

Lời giải chi tiết:

Kính cận thị thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn của mắt (tiêu cự của kính bằng khoảng cực viễn).

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Tác dụng của kính cận là để:

 • A tạo ảnh ảo nằm ngoài khoảng cực viễn của mắt
 • B tạo ảnh ảo nằm trong khoảng cực viễn của mắt
 • C tạo ảnh thật nằm ngoài khoảng cực viễn của mắt
 • D tạo ảnh thật nằm trong khoảng cực viễn của mắt

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về:

+ Cấu tạo của kính cận

+ Vận dụng tính chất tạo ảnh của thấu kính phân kì.

Lời giải chi tiết:

- Kính cận là kính phân kì.

- Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật và gần về phía thấu kính.

=> Tác dụng của kính cận là để tạo ảnh ảo nằm trong khoảng cực viễn của mắt.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Một vật AB đặt trước một dụng cụ quang học L, luôn luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật, hỏi dụng cụ quang học đó là dụng cụ nào?

 • A Gương phẳng
 • B Gương cầu lõm
 • C Thấu kính hội tụ
 • D Thấu kính phân kì

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.

Lời giải chi tiết:

Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Số ghi trên vành của một kính lúp là 5x. Tiêu cự kính lúp có giá trị là:

 • A f = 5m
 • B f = 5cm  
 • C f = 5dm  
 • D f = 5mm

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính độ bội giác: \(G = \frac{{25}}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(G = 5x = \frac{{25}}{f} \Leftrightarrow f = \frac{{25}}{5} = 5cm\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Muốn nhìn rõ vật thì phải đặt vật ở phạm vi nào trước mắt?

 • A Từ điểm cực cận đến mắt
 • B Từ điểm cực viễn đến điểm cực cận của mắt
 • C Từ điểm cực viễn đến mắt
 • D Ở bất kì vị trí nào

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Muốn nhìn rõ vật thì vật phải ở trong phạm vi từ điểm cực viễn đến điểm cực cận của mắt.

Lời giải chi tiết:

Muốn nhìn rõ vật thì vật phải ở trong phạm vi từ điểm cực viễn đến điểm cực cận của mắt.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Dùng cái kẹp để gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước, phát biểu nào sau đây là chính xác?

 • A Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.
 • B Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng
 • C Chậu có nước khó gắp hơn vì bị có nước làm giảm ma sát
 • D Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về khúc xạ ánh sáng, phản xạ ánh sáng.

Lời giải chi tiết:

Ánh sáng từ viên bi tới mặt phân cách bị khúc xạ, đổi phương truyền sáng, do đó ta chỉ nhìn thấy ảnh của viên bi (khác vị trí so với viên bi), nên khó xác định vị trí của viên bi.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Khi quan sát một vật bằng kính lúp, để mắt nhìn thấy một ảnh ảo lớn hơn vật ta cần phải:

 • A đặt vật ngoài khoảng tiêu cự
 • B đặt vật bất cứ vị trí nào
 • C đặt vật trong khoảng tiêu cự
 • D đặt vật xa mặt kính

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Ảnh của vật qua kính lúp là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

- Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của thấu kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

Lời giải chi tiết:

Khi quan sát một vật bằng kính lúp, để mắt nhìn thấy một ảnh ảo lớn hơn vật ta cần phải đặt vật trong khoảng tiêu cự.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp?

 • A Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm
 • B Thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm
 • C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 60cm
 • D Thấu kính phân kì có tiêu cự 60cm

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về kính lúp.

Lời giải chi tiết:

Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

=> Thấu kính có thể dùng làm kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng:

 • A

  cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật

 • B

  cùng chiều với vật

 • C ngược chiều với vật
 • D ngược chiều với vật và lớn hơn vật

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

Lời giải chi tiết:

Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng ngược chiều với vật.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Câu trả lời nào không đúng? Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 5cm thì:

 • A Ảnh cách kính 5cm
 • B Ảnh qua kính là ảnh ảo
 • C Ảnh cách kính 10cm
 • D Ảnh cùng chiều với vật

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} \Leftrightarrow \frac{1}{{10}} = \frac{1}{5} + \frac{1}{{d'}} \Leftrightarrow d' =  - 10cm\)

=> ảnh qua thấu kính là ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách kính 10cm.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Cho vật sáng AB di chuyển ra xa và luôn vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì thì thấy:

 • A Ảnh A’B’ của AB lớn dần, di chuyển xa thấu kính hơn và ở ngoài khoảng tiêu cự
 • B Ảnh A’B’ của AB nhỏ dần, di chuyển xa thấu kính hơn và ở ngoài khoảng tiêu cự
 • C Ảnh A’B’ của AB nhỏ dần, di chuyển xa thấu kính hơn và ở trong khoảng tiêu cự
 • D Ảnh A’B’ của AB có độ lớn và vị trí không thay đổi

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.

Lời giải chi tiết:

Nếu đưa vật ra xa thấu kính nhưng theo phương song song với trục chính của một thấu kính phân kì thì ảnh nhỏ dần và xa thấu kính dần và ở trong khoảng tiêu cự.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì?

 • A Làm tăng khoảng cách đến vật
 • B Làm tăng độ lớn của vật
 • C Cả 3 ý kia đều đúng
 • D Làm ảnh của vật hiện trên màng lưới

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Để nhìn rõ các vật ở các vị trí xa gần khác nhau thì mắt phải điều tiết để ảnh hiện rõ trên màng lưới bằng cách co giãn thể thủy tinh (thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh).

Lời giải chi tiết:

Sự điều tiết của mắt có tác dụng làm ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới, khi đó mắt mới nhìn rõ vật.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng:

 • A một nửa tiêu cự của thấu kính
 • B tiêu cự của thấu kính
 • C hai lần tiêu cự của thấu kính
 • D bốn lần tiêu cự của thấu kính

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết thấu kính phân kì.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(F,F'\) là tiêu điểm nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm.

Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm là \(OF = OF' = f\) gọi là tiêu cự của thấu kính.

=> Khoảng cách \(FF' = 2f\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Mắt bạn Nam có điểm cực viễn nằm cách mắt 60cm, mắt bạn Dũng có điểm cực viễn nằm cách mắt 80cm.

a) Mắt hai bạn bị tật khúc xạ gì? Tật khúc xạ của mắt bạn nào nặng hơn? Vì sao?

b) Nam và Dũng đều phải đeo kính để khắc phục. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính thích hợp của mỗi bạn có tiêu cự bằng bao nhiêu? Giải thích?

c) Khi đeo kính thích hợp mắt hai bạn có thể nhìn thấy những vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về đặc điểm của Mắt cận.

Lời giải chi tiết:

a)

Mắt cận có khoảng cách OCv hữu hạn => mắt hai bạn bị cận thị.

Ta có: \(O{C_{v1}} = 60cm < O{C_{v2}} = 80cm\) => Nam bị cận thị nặng hơn Dũng.

b) Để khắc phục tật cận thị thì Nam và Dũng phải đeo kính phân kì.

Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn của mắt.

Suy ra:

Kính cận thích hợp với Nam có tiêu cự là:

\({f_1} = O{F_2} = O{C_{v1}} = 60cm\)

Kính cận thích hợp với Dũng có tiêu cự là:

\({f_2} = O{F_2} = O{C_{v2}} = 80cm\)

c)

Khi đeo kính thích hợp mắt hai bạn có thể nhìn thấy những vật xa mắt nhất là ở vô cực.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Một kính lúp có số bội giác G = 5x.

a) Kính lúp đó có tiêu cự là bao nhiêu?

b) Một bạn học sinh dùng kính lúp này để quan sát một hình vẽ trong sách giáo khoa đặt cách kính 4cm thì nhìn thấy hình vẽ cao 8cm, hỏi chiều cao thật của hình vẽ trong sách?

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}G = \frac{{25}}{f}\\\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

a)

Ta có: \(G = \frac{{25}}{f} \Leftrightarrow 5{\rm{x}} = \frac{{25}}{f} \Leftrightarrow f = \frac{{25}}{5} = 5cm\)

Vậy kính lúp đó có tiêu cự là 5cm.

b)

Gọi h, h’ và d, d’ lần lượt là chiều cao của vật, chiều cao của ảnh và khoảng cách từ vật đến kính và khoảng cách từ ảnh đến kính.

Theo đề bài ta có: \(d = 4cm;h' = 8cm\)

Áp dụng công thức thấu kính ta có:

\(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} \Leftrightarrow \frac{1}{5} = \frac{1}{4} + \frac{1}{{d'}} \Leftrightarrow d' =  - 20cm\)

Lại có:

\( - \frac{{d'}}{d} = \frac{{h'}}{h} \Leftrightarrow  - \frac{{ - 20}}{4} = \frac{8}{h} \Leftrightarrow h = 1,6cm\)

Vậy chiều cao thật của hình vẽ trong sách là 1,6cm.

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.