Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bình chọn:
4.3 trên 187 phiếu
Lý thuyết Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, nhất là với mạng

Xem chi tiết

Bài C1 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C1 trang 51 SGK Vật lí 9. Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn?

Xem lời giải

Bài C2 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C2 trang 51 SGK Vật lí 9. Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc như thế nào?

Xem lời giải

Bài C3 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C3 trang 51 SGK Vật lí 9. Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?

Xem lời giải

Bài C4 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C4 trang 51 SGK Vật lí 9. Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý gì? Vì sao?

Xem lời giải

Bài C5 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C5 trang 51 SGK Vật lí 9. Bóng đèn treo bị dứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác.

Xem lời giải

Bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9

Giải bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9. Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện...

Xem lời giải

Bài C7 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C7 trang 52 SGK Vật lí 9. Hãy thử tìm thêm những lợi ích khác của việc sử dụng tiết kiệm điện năng.

Xem lời giải

Bài C8 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C8 trang 52 SGK Vật lí 9. Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

Xem lời giải

Bài C9 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C9 trang 52 SGK Vật lí 9. Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:

Xem lời giải

Bài C10 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C10 trang 52 SGK Vật lí 9. Một bạn hay quên tắt điện khi rời khỏi nhà.

Xem lời giải

Bài C11 trang 53 sgk Vật lí 9

Giải bài C11 trang 53 SGK Vật lí 9. Trong gia đình, các thiết bị nung nóng bằng điện sử dụng nhiều điện năng...

Xem lời giải

Bài C12 trang 53 sgk Vật lí 9

Giải bài C12 trang 53 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ.

Xem lời giải