Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bình chọn:
4.4 trên 162 phiếu
Bài C1 trang 51 sgk Vật lí 9 Bài C1 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C1 trang 51 SGK Vật lí 9. Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn?

Xem chi tiết
Bài C2 trang 51 sgk Vật lí 9 Bài C2 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C2 trang 51 SGK Vật lí 9. Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc như thế nào?

Xem chi tiết
Bài C3 trang 51 sgk Vật lí 9 Bài C3 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C3 trang 51 SGK Vật lí 9. Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?

Xem chi tiết
Bài C4 trang 51 sgk Vật lí 9 Bài C4 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C4 trang 51 SGK Vật lí 9. Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý gì? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài C5 trang 51 sgk Vật lí 9 Bài C5 trang 51 sgk Vật lí 9

Giải bài C5 trang 51 SGK Vật lí 9. Bóng đèn treo bị dứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác.

Xem chi tiết
Bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9 Bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9

Giải bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9. Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện...

Xem chi tiết
Bài C7 trang 52 sgk Vật lí 9 Bài C7 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C7 trang 52 SGK Vật lí 9. Hãy thử tìm thêm những lợi ích khác của việc sử dụng tiết kiệm điện năng.

Xem chi tiết
Bài C8 trang 52 sgk Vật lí 9 Bài C8 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C8 trang 52 SGK Vật lí 9. Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

Xem chi tiết
Bài C9 trang 52 sgk Vật lí 9 Bài C9 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C9 trang 52 SGK Vật lí 9. Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:

Xem chi tiết
Bài C10 trang 52 sgk Vật lí 9 Bài C10 trang 52 sgk Vật lí 9

Giải bài C10 trang 52 SGK Vật lí 9. Một bạn hay quên tắt điện khi rời khỏi nhà.

Xem chi tiết
Bài C11 trang 53 sgk Vật lí 9 Bài C11 trang 53 sgk Vật lí 9

Giải bài C11 trang 53 SGK Vật lí 9. Trong gia đình, các thiết bị nung nóng bằng điện sử dụng nhiều điện năng...

Xem chi tiết
Bài C12 trang 53 sgk Vật lí 9 Bài C12 trang 53 sgk Vật lí 9

Giải bài C12 trang 53 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ.

Xem chi tiết


Gửi bài