Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Bình chọn:
4 trên 249 phiếu
Phương pháp giải bài tập về Công suất điện và điện năng

Tổng hợp cách giải bài tập về công suất điện và điện năng hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết điện năng - công của dòng điện

Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.

Xem chi tiết

Bài C1 trang 37 sgk Vật lí 9

Giải bài C1 trang 37 SGK Vật lí 9. Quan sát hình 13.1 và cho biết:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài C2 trang 37 sgk Vật lí 9

Giải bài C2 trang 37 SGK Vật lí 9. Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng

Xem lời giải

Bài C3 trang 38 sgk Vật lí 9

Giải bài C3 trang 38 SGK Vật lí 9. Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1, phần năng lượng nào

Xem lời giải

Bài C4 trang 38 sgk Vật lí 9

Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 9. Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

Xem lời giải

Bài C5 trang 38 sgk Vật lí 9

Giải bài C5 trang 38 SGK Vật lí 9. Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U

Xem lời giải

Bài C6 trang 39 SGK Vật lí 9

Giải bài C6 trang 39 SGK Vật lí 9. Bảng 2 ghi lại số đếm của công tơ khi sử dụng...

Xem lời giải

Bài C7 trang 39 sgk Vật lí 9

Giải bài C7 trang 39 SGK Vật lí 9. Một bóng đèn có ghi 220V - 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V

Xem lời giải

Bài C8 trang 39 sgk Vật lí 9

Giải bài C8 trang 39 SGK Vật lí 9. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của

Xem lời giải