Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Bình chọn:
4.6 trên 150 phiếu
Lý thuyết Các tác dụng của ánh sáng

Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều đó

Xem chi tiết

Bài C1 trang 146 sgk vật lý 9

Giải bài C1 trang 146 SGK Vật lí 9. Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh

Xem lời giải

Bài C2 trang 146 sgk vật lý 9

Giải bài C2 trang 146 SGK Vật lí 9. Hãy kể tên một số công việc trong đó

Xem lời giải

Bài C4 trang 147 sgk vật lý 9

Giải bài C4 trang 147 SGK Vật lí 9. Hãy nêu một số ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối.

Xem lời giải

Bài C5 trang 147 sgk vật lý 9

Giải bài C5 trang 147 SGK Vật lí 9. Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cơ thể người.

Xem lời giải

Bài C6 trang 147 sgk vật lý 9

Giải bài C6 trang 147 SGK Vật lí 9. Hãy kể một số dụng cụ chạy bằng pin Mặt Trời

Xem lời giải

Bài C7 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C7 trang 148 SGK Vật lí 9. Muốn cho pin Mặt Trời phát điện phải

Xem lời giải

Bài C8 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C8 trang 148 SGK Vật lí 9. Tương truyền rằng Ác-si-mét đã dùng

Xem lời giải

Bài C9 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C9 trang 148 SGK Vật lí 9. Bố mẹ thường khuyên

Xem lời giải

Bài C10 trang 148 sgk vật lý 9

Giải bài C10 trang 148 SGK Vật lí 9. Tại sao về mùa đông nên mặc quần áo màu tối,

Xem lời giải