Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bình chọn:
4.2 trên 228 phiếu