Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Bình chọn:
4 trên 167 phiếu
Bài 1 trang 105 SGK Vật lí 9

Viết đầy đủ câu sau đây:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Vật lí 9

Làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 SGK Vật lí 9

Viết đầy đủ câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 105 SGK Vật lí 9

Giải bài 4 trang 105 SGK Vật lí 9. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 105 SGK Vật lí 9

Giải bài 5 trang 105 SGK Vật lí 9. Viết đầy đủ câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 6 trang 105 SGK Vật lí 9

Cho một nam châm thẳng mà các chữ chỉ tên cực của nam châm...

Xem lời giải

Bài 7 trang 105 SGK Vật lí 9

a) Phát biểu quy tắc tìm chiều của đường sức từ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 106 SGK Vật lí 9

Nêu chỗ giống nhau về cấu tạo của hai loại máy phát điện xoay chiều và sự khác nhau về hoạt động của hai máy đó.

Xem lời giải

Bài 9 trang 106 SGK Vật lí 9

Nêu tên hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều...

Xem lời giải

Bài tập vận dụng tổng kết chương II - Điện từ học

Đặt nam châm điện vuông góc với một dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua như hình 39.2...

Xem lời giải

Bài 11 trang 106 SGK Vật lí 9

Máy biến thế.

Xem lời giải

Bài 12 trang 106 SGK Vật lí 9

Giải thích vì sao không thể dùng dòng điện...

Xem lời giải

Bài 13 trang 106 SGK Vật lí 9

Trên hình 39.3 SGK vẽ một khung dây đặt trong từ trường...

Xem lời giải